Organizacja pracy szkoły r.szk. 2020/21 i 2021/22 – COVID-19

Zarządzenie nr 12/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Szkoły w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 12/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym w szkole dla klas V – VIII do 27 lutego 2022 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 10/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2021 roku
w sprawie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym w szkole w dniach 20 grudnia 2021 roku – 9 stycznia 2022 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 7/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 2 listopada 2021 roku
w sprawie obowiązkowego zakrywanie nosa i ust w częściach wspólnych budynku Szkoły poza czasem zajęć edukacyjnych.

ZOBACZ


ROK SZKOLNY 2021/2022
(wszystkie wcześniejsze  zarządzenia i regulaminy pozostają w mocy do czasu ich uchylenia lub upływu wskazanego czasu obowiązywania)


 

Zarządzenie nr 38/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 17 maja 2021 roku

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu Szkoły
Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7
w trakcie epidemii COVID-19
 obowiązujący od 17 maja 2021

ZOBACZ


Zarządzenie nr 38/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 4 maja 2021 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 37/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2021 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 36/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2021 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 33/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 31/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 29/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 22 marca 2021 roku  dotyczące zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII do dnia 11 kwietnia 2021 i zarządza w tym okresie nauki  zdalnej dla uczniów klas I – VIII

ZOBACZ


Zarządzenie nr 27/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 1 marca 2021 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 26/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 12 lutego 2021 roku dotyczące zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII do dnia 11 kwietnia 2021 i zarządzenia nauki zdalnej.


Zarządzenie nr 22/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 1 lutego 2021 roku wprowadzające aneks do Zarządzenia 21/2020/2021 z 15 stycznia 2021 roku.

ZOBACZ


Zarządzenie nr 21/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2021 roku Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 stycznia 2021 roku. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo o światowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 

ZOBACZ


Zarządzenie nr 19/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 roku Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24. 11. 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oś wiaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COY1D-19 ( Dz.U z 2020 r. poz. 2087 ) oraz rozporządzenia MEN z dnia 27.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oś wiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (Dz.U z 2020 r. poz.2111)

ZOBACZ


Zarządzenie nr 18/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZOBACZ


Zarządzenie nr 17/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZOBACZ 


Procedura realizacji i organizacji kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu od 9 listopada 2020 roku

ZOBACZ


Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu – od 9 listopada 2020 roku

ZOBACZ


Procedury szkolne dotyczące monitorowania realizacji obowiązku szkolnego w czasie kształcenia na odległość w SP 7 w Poznaniu – od 9 listopada 2020 roku

ZOBACZ


Szkolny System Oceniania – kształcenie na odległość
obowiązujący od 9.11.2020 roku

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej – COVID-19 od 9.11.2020 roku

ZOBACZ


Zarządzenie nr 6/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu z dnia 23 października 2020 roku w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w
Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 7/2020/2021 z dnia 24 października 2020 roku
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w sprawie organizacji zajęć treningowych w oddziałach sportowych klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły

ZOBACZ


Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 24 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu ze względu na sytuację epidemiologiczną

ZOBACZ


Zarządzenie Dyrektora Podstawowej nr 7 w Poznaniu w sprawie bezpieczeństwa i organizacji pracy Szkoły w roku szkolnym 2020/2021

ZOBACZ


Procedury bezpieczeństwa oraz organizacji pracy Szkoły w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

ZOBACZ


Procedury bezpieczeństwa oraz organizacji pracy Szkoły w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu – tekst ujednolicony obowiązujący od 18 stycznia 2021

ZOBACZ


 

Aneks do Regulaminu szkoły – Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w trakcie epidemii COVID-19

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu Szkoły – Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w trakcie epidemii COVID-19 – tekst ujednolicony obowiązujący od 18 stycznia 2021

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu Świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu
na czas trwania pandemii Covid19

ZOBACZ


Aneks do SSO – kształcenie na odległość

ZOBACZ


Regulamin uczestnictwa Uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w lekcjach/ konsultacjach online

ZOBACZ


Procedura realizacji i organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.

ZOBACZ


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZOBACZ

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu