Organizacja zajęć nauczania na odległość

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZOBACZ


Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Procedura realizacji i organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.

ZOBACZ


Harmonogram zajęć

ZOBACZ


Aneks do SSO – kształcenie na odległość

ZOBACZ


Zajęcia zawieszone w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu na czas kształcenia na odległość

ZOBACZ


Procedury szkolne dotyczące monitorowania realizacji obowiązku szkolnego w czasie kształcenia na odległość w SP 7 w Poznaniu

ZOBACZ


Regulamin uczestnictwa Uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w lekcjach/ konsultacjach online

ZOBACZ


 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast