Organizacja pracy szkoły – COVID-19


Procedura realizacji i organizacji kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu od 26 października 2020 roku

ZOBACZ


Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 6/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu z dnia 23 października 2020 roku w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w
Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 7/2020/2021 z dnia 24 października 2020 roku
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w sprawie organizacji zajęć treningowych w oddziałach sportowych klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły

ZOBACZ


Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 24 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu ze względu na sytuację epidemiologiczną

ZOBACZ


Zarządzenie Dyrektora Podstawowej nr 7 w Poznaniu w sprawie bezpieczeństwa i organizacji pracy Szkoły w roku szkolnym 2020/2021

ZOBACZ


Procedury bezpieczeństwa oraz organizacji pracy Szkoły w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu szkoły – Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w trakcie epidemii COVID-19

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu Pracy Biblioteki Szkolnej – COVID-19

ZOBACZ


Aneks do Regulaminu Świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu
na czas trwania pandemii Covid19

ZOBACZ


Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Aneks do SSO – kształcenie na odległość

ZOBACZ


Regulamin uczestnictwa Uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w lekcjach/ konsultacjach online

ZOBACZ


Procedura realizacji i organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.

ZOBACZ


Procedury szkolne dotyczące monitorowania realizacji obowiązku szkolnego w czasie kształcenia na odległość w SP 7 w Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZOBACZ

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast