Wypożyczenie podręczników wszystkim uczniom

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW
ORAZ PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH WSZYSTKIM UCZNIOM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W POZNANIU

  1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7.
  2. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Termin ich zwrotu mija 16 czerwca.
  3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować.
  4. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego.
  5. W przypadku nie zwrócenia w ustalonym terminie lub nieprzyjęcia podręcznika przez wychowawcę ze względu na zły stan, rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego zobowiązany jest do odkupienia danego podręcznika we własnym zakresie.
  6. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników.
  7. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 zobowiązuje się do przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku ich zwrotu.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast