Świat programowania

Nasza szkoła zgłosiła do Kuratorium Oświaty innowację pedagogiczną pt. „Świat programowania”, która skierowana jest dla uczniów klas I-VI. Nauczyciele realizują ją w poszczególnych klasach na zajęciach komputerowych i w ramach kółek zainteresowań, tj. „Mapowanie”, „Myśl jak programista”, „Programowanie – mapowanie” . Celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.

Autorzy innowacji:

Agnieszka Czereśniowska i Ewa Szczepaniak-Jarzina


Zobacz także:
Mali programiści
Programowanie bez komputera
Mali programiści z klasy 2c

innowacja 2016-11-16-09_22-3 2016-11-16-09_22-1 2016-11-16-09_22-2

XI.2016

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu