W tym miejscu będziemy publikować wszystkie materiały związane z Rekrutacją do naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020


Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych – ważna informacja

Przypominamy, że 25 marca 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych w szkołach podstawowych. Wnioski można składać do dnia 29 marca 2019 roku. Wzór wniosku, wykaz szkół z oddziałami dwujęzycznymi oraz inne niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie nabor.pcss.pl oraz w zamieszczonym we wcześniejszym wpisie informatorze – kliknij tutaj.

Wniosek oraz oświadczenia publikujemy także poniżej w formacie PDF i DOC*:


* UWAGA! Do edycji dokumentów zapisanych w formacie DOC potrzebny jest edytor tekstu Microsoft Word lub inny współpracujący z dokumentami MS Word.

 

Nabór do klasy 4 sportowej

Ogłaszamy nabór do klas czwartych sportowych o profilu:

 • koszykówka – dla dziewcząt;
 • piłka ręczna – dla chłopców.

 

Próby sprawnościowe odbędą się w poniedziałek, 11 marca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 7.

Zapraszamy zainteresowane dzieci także z innych szkół!

Nabór na rok szkolny 2019-2020 – wzory pism

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wzory pism dla szkół podstawowych w sprawie naboru na rok szkolny 2019/2020.

Wydział Oświaty przygotował także dokumenty do wypełnienia elektronicznego pod adresem:

  https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start


Wzory pism w formacie do edycji DOC* lub do wydruku PDF:


 * UWAGA! Do edycji dokumentów zapisanych w formacie DOC potrzebny jest edytor tekstu Microsoft Word lub inny współpracujący z dokumentami MS Word.

Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w klasie 7 w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski, w tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub matematykę.

Zapoznaj się z pełną informacją

 

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2019/2020 naukę w I klasie szkoły podstawowej

Informacje podstawowe.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

 • 7-letnie (rocznik 2012), realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie (rocznik 2013), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:

 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będzie kontynuować naukę w klasie I (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).

Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Aktualny obszar SP7 można także zobaczyć na mapce TUTAJ.

Zapoznaj się z pełną informacją

 

Drzwi Otwarte '2019

We wtorek, 12 lutego w naszej szkole odbyły się „Drzwi Otwarte” dla dzieci i rodziców. Goście przybyli na spotkanie zajęli miejsca w holu. Wszystkich zebranych, dyrekcję szkoły, zaproszonych rodziców klas 2 i 3 oraz nauczycieli naszej szkoły powitała pani Katarzyna Ryfa – pedagog szkolny i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Na początku przedstawiła plan spotkania. Następnie zwróciła się do najmłodszych uczestników Drzwi Otwartych. Dla nich zostały przygotowane zagadki, które były takim małym „siódemkowym egzaminem”.

Czytaj więcej oraz zobacz prezentację.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych miasta Poznania

Informacje przekazane dyrektorom szkół podstawowych podczas spotkania w dni 31.01.2019 roku.

Poruszone zostały tematy związane z:

 • Uchwałą Rady Miasta Poznania z 8 stycznia 2019 r.  dotyczącą nowych kryteriów rekrutacji do klas pierwszych (NR_V/54/VIII/2019);
 • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania NR 64/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., dotyczącego terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym;
 • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania NR 62/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.,  dotyczącego terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII;
 • Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania NR 63/2019 z dnia 29  stycznia 2019 r.,  dotyczącego terminów rekrutacji do klas VII dwujęzycznych;
 • Zmian w przepisach wynikających z Rozporządzeniem MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz zmianami w ustawie Prawo Oświatowe.

Zapoznaj się ze szczegółami powyższych tematów (kliknij tutaj)