Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego 2017/2018

Drodzy Uczniowie,

jeżeli wyrażacie chęć rozpoczęcia nauki w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które przybliżą Wam i Waszym rodzicom, na jakich warunkach będzie odbywać się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych.


Zasady rekrutacji

Do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły. Jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, do oddziału mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami szkoły. Rekrutacja do klas VII prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. (NABÓR).

Aby zapisać dziecko do oddziału dwujęzycznego, należy wejść na stronę http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa i wypełnić wniosek znajdujący się w zakładce „Dokumenty”, wskazując w nim szkoły uszeregowane wg preferencji od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce). Druk można również pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając TUTAJ.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

 • otrzymanie promocji do klasy VII,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 Terminy spotkań w szkole

30.03.2017 r. – Spotkanie rodziców uczniów klas szóstych z Panią dyrektor w sprawie rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

25.04.2017 r. – Możliwość konsultacji z nauczycielami  przy wypełnianiu wniosku do oddziału dwujęzycznego.


Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas dwujęzycznych w najbliższym czasie
 • od 24 kwietnia do 28 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;
 • 9 maja g. 13.30 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych;
 • 18 maja g. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
 • od 23 czerwca do 27 czerwca – dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI;
 • 30 czerwca g. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego);
 • 3 lipca do 4 lipca – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania woli zapisu dziecka do klasy VII szkoły podstawowej.
  Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego;
 • 6 lipca g. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zobacz też: REKRUTACJA DO „SIÓDEMKI”


publikacja: 23.03.2017

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu