Programowanie bez komputera

Podczas realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Świat programowania” dzieci bawiąc się, zdobywały kluczowe kompetencje informatyczne, rozwijały podstawy myślenia matematycznego oraz świadomego posługiwania się językiem stanowiącym system znaków. Dzieci bawiły się w programowanie w kratkach, odkodowanie informacji, szyfrowanie haseł czy kodowanie dróg w labiryncie. Wszystkie te ćwiczenia nie wymagały korzystania z komputera, a rozwijały umiejętności w zakresie programowania.

Agnieszka Czereśniowska

Opublikowane: 12.06.2017

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu