Opieka stomatologiczna dla uczniów SP7

Uczniowie SP7 objęci są opieką stomatologiczną przez
Poradnię Stomatologiczną MA-DENT
ul. Cześnikowska 12
tel. 61 867 19 71
dr Elżbieta Leja – Kłębowska

Gabinet stomatologiczny przyjmuje uczniów:
wtorki: w godz. 13.00 – 18.00;
środy: godz. 8.00 – 13.00

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu