Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego 2018/2019

Drodzy Uczniowie,

jeżeli wyrażacie chęć rozpoczęcia nauki w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które przybliżą Wam i Waszym rodzicom, na jakich warunkach będzie odbywać się rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych.


Strona internetowa „Nabór 2018 – PCSS – Systemowa obsługa rekrutacji w Poznaniu”.

Informator dla Rodziców uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym w klasie VII szkoły podstawowej.

Plakat informacyjny.


 

Co to jest nauczanie dwujęzyczne w Siódemce?

Nauczanie języka angielskiego w klasie dwujęzycznej jest oparte na metodzie CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning), czyli Zintegrowanym Nauczaniu Przedmiotowo-Językowym.

Jest to podejście do edukacji dwujęzycznej, w którym treści programowe nauczania jak i język obcy przekazywane są łącznie. Oznacza to, iż w trakcie nauki wybranych przedmiotów w sposób dwujęzyczny uczeń będzie dążył do swobodnego posługiwania się zarówno językiem ojczystym jak i obcym na takim samym poziomie.

Najważniejsze cele nauczania dwujęzycznego:

 • zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju językowego w zakresie języka angielskiego;
 • osiągnięcie umiejętności swobodnego używania języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych;
 • stosowanie języka angielskiego jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Klasa dwujęzyczna w Siódemce – dlaczego warto?

 • zwiększony wymiar godzin języka angielskiego z trzech tygodniowo do sześciu;
 • dwie godziny przedmiotów obowiązkowych w tygodniu prowadzone w języku angielskim;
 • cykliczne warsztaty tematyczne prowadzone w języku angielskim przez studentów studiów filologicznych;
 • współpraca z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • spotkania z zagranicznymi gośćmi;
 • współpraca z Fundacją Kultury Irlandzkiej;
 • dobrze wyposażone pracownie językowe;
 • sukcesy naszych uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego;
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych do Wielkiej Brytanii;
 • organizacja imprez promujących kulturę i języki krajów europejskich (Europejski Dzień Języków Obcych);
 • praca w oparciu o autorski program uzupełniający do nauczania fonetyki języka angielskiego oraz kultury krajów angielskiego obszaru językowego;
 • indywidualne podejście do ucznia i wparcie go w procesie uczenia się;
 • doświadczona kadra pedagogiczna;
 • nowoczesne metody pracy.

Zobacz więcej informacji na temat rekrutacji do Siódemki

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu