Nasz patron

Erazm z Rotterdamu patronem „Siódemki”

 

erazm  Kiedy na osiedlu im. M. Kopernika powstała szkoła podstawowa, postanowiono że jej patronem zostanie Erazm z Rotterdamu, wybitny holenderski pedagog, pisarz, znawca literatury antycznej.

   Żył on bowiem w XVI w. , podobnie jak inni wielcy uczeni Kepler, Galileusz, Newton, z którymi związane są nazwy ulic naszego osiedla. Szanując zatem osiedlową tradycję, na patrona wybrano człowieka silnie związanego ze szkolnictwem w tym odległym czasie.

   Erazm, inaczej zwany Desideriusem, wywarł ogromny wpływ na umysły epoki odrodzenia, na kulturę Zachodu, a szczególnie Polski. Urodził się około 1467 roku w Rotterdamie, a zmarł w 1536 roku w Bazylei. Młodość spędził w klasztorach niederlandzkich, gdzie zetknął się z ruchem tzw. Devotio moderna ( nowa pobożność), głosząc hasła prostoty i pracowitości. Opuściwszy klasztor, udał się na studia do Paryża. Tam, zarabiając na utrzymanie jako prywatny nauczyciel gramatyki i retoryki, sporządził w formie skryptów wzory poprawnych rozmów łacińskich i listów. Starał się również jak najlepiej zorganizować cały program nauczania i właściwie sobie dobrać literaturę.

   Wielka popularność zdobył jako twórca zbioru przysłów, sentencji i aforyzmów łacińskich, zaczerpniętych z utworów pisarzy antycznych, zwanego „Adagia”. Doszła w nim do głosu, obok ogromnej uczoności, satyryczna i moralistyczna pasja autora, który uczył, jak postępować godziwie, mówić i pisać poprawnie.

  Zaniepokojony stanem Kościoła głosił potrzebę jego reformy. Rozpowszechniał hasła pokoju chrześcijańskiego. Prąd zwany irenizmem ( gr. Eirene – pokój ), którego był animatorem, przeniknął także twórczość wielu wybitnych pisarzy XVI w., wśród nich A. Modrzejewskiego, i J. Kochanowskiego

   W pełnej satyry i ironii „Pochwale głupoty”, jednej z najsłynniejszych jego rozpraw, ujawnił niechęć do wszelkich sporów religijnych. Sam uprawiał „teologie rzeczywistości ziemskich”. Wykładał zasady pobożności jako sztuki życia wewnętrznego.

       Wielki Holender przyczynił się też walnie do rozwoju biblijnych studiów filologicznych. Wydawał pisma Ojców Kościoła. Jako humanista zwracał uwagę na walory kultury greckiej wbrew zapamiętałym włoskim latynistom.

       Przez całe życie głosił Erazm idee zgody, miłości, tolerancji. Krytykował złe obyczaje i pobudzał do przemyśleń. Cenił przede wszystkim wiedzę i ludzi mądrych. Zasłynął również jako autor olbrzymiej korespondencji, obejmującej listy do choćby Jana Łaskiego, który zakupił bibliotekę Rotterdamczyka.

       Erazm z Rotterdamu, to dla nas przede wszystkim nauczyciel, humanista, wychowawca. Nauki i myśli zawarte w jego pismach są zawsze żywe i aktualne. Myśl Seneki, która przyświecała  Erazmowi z Rotterdamu przez całe jego życie, stała się dewizą całej naszej społeczności „Siódemki”

logo-sp7

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu