Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach 4-8 oraz zakres materiału

Język polski

Przedmiotowe Zasady Oceniania

klasa IV    klasa V  klasa VI    klasa VII    klasa VIII


Matematyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania

klasa IV   klasa V  klasa VI  klasa VII   klasa VIII


Język angielski

Przedmiotowe Zasady Oceniania

klasa IV   klasa V    klasa VI

klasa VII ogólna    klasa VII dwujęzyczna

klasa VIII ogólna    klasa VIII dwujęzyczna


Język niemiecki

Przedmiotowe Zasady Oceniania

klasa VII    klasa VIII


Historia

Przedmiotowe zasady oceniania

klasa IV    klasa V   klasa VI   klasa VII    klasa VIII


Wiedza o społeczeństwie

Przedmiotowe zasady oceniania

klasa VIII


Przyroda

Przedmiotowe Zasady Oceniania

klasa IV


Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania

klasa IV   klasa V    klasa VI   klasa VII   klasa VIII


Geografia

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach V i VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII i VIII

klasa VI    klasa VII  klasa VIII


Biologia

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach V i VI

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII i VIII

klasa V  klasa VI   klasa VII    klasa VIII


Chemia

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII i VIII

klasa VII    klasa VIII


Fizyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach VII i VIII

klasa VII    klasa VIII


Zajęcia techniczne

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Etyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania


 Religia

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Plastyka

Kryteria oceniania klasy 4-7

Przedmiotowe zasady oceniania dla klas 4-7

Kontrakt


Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Wychowanie fizyczne

Przedmiotowe Zasady Oceniania


Wychowanie do życia w rodzinie

Szczegóły…

 


bieżnia

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu