Kryteria oceniania osiągnięć w klasach 4-8 oraz zakres materiału

Język polski

Przedmiotowy System Oceniania

klasa IV    klasa V  klasa VI    klasa VII    klasa VIII


Matematyka

Przedmiotowy System Oceniania

klasa IV   klasa V  klasa VI   klasa VII   klasa VIII


Język angielski

Przedmiotowy System Oceniania

klasa IV    klasa V    klasa VI

klasa VII ogólna    klasa VII dwujęzyczna

klasa VIII    klasa VIII dwujęzyczna


Język niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania

klasa VII    klasa VIII


Historia

Przedmiotowy system oceniania z historii i WOS

klasa IV    klasa V   klasa VI    klasa VII    klasa VIII


Wiedza o społeczeństwie

Przedmiotowy system oceniania z historii i WOS

klasa VIII


Przyroda

Zasady pracy i oceniania

klasa IV


Informatyka

Przedmiotowy System Oceniania

klasa IV   klasa V    klasa VI   klasa VII   klasa VIII


Geografia

Zasady pracy i oceniania w klasie V – VI

Zasady pracy i oceniania w klasach VII i VIII

klasa VI    klasa VII   klasa VIII


Biologia

Zasady pracy i oceniania w klasie V – VI

Zasady pracy i oceniania w klasach VII i VIII

klasa V  klasa VI   klasa VII    klasa VIII


Chemia

Zasady pracy i oceniania w klasach VII i VIII

klasa VII    klasa VIII


Fizyka

Zasady pracy i oceniania w klasach VII i VIII

klasa VII    klasa VIII


Zajęcia techniczne

klasy IV – VI

kontrakt


Etyka

klasy IV – VIII


 Religia

klasy IV – VI   klasa VII


Muzyka

klasy IV-VII


Plastyka

klasa V    klasa VI    klasa VII

Kontrakt


Edukacja dla bezpieczeństwa

klasy VIII


Wychowanie fizyczne

klasy IV – VII


Wychowanie do życia w rodzinie

Szczegóły…

 


bieżnia

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast