21. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas 1-3.
 • Cele: rozwijanie zainteresowań poetyckich, kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji
  tekstu poetyckiego, wyrabianie tzw. „zdrowej” rywalizacji.
 • Organizacja: – 3 etapy:
   • etap 1 – klasowy – odbywa się w klasie w terminie ustalonym przez poszczególne szkoły,
   • etap 2 – szkolny – na poziomach klas,
   • etap 3 – międzyszkolny

Szczegóły Międzyszkolnego konkursu oraz terminy określa REGULAMIN

Informacja RODO; Karta uczestnika;
Zgoda na przetwarzanie danych