W tym miejscu będziemy publikować wszystkie materiały związane z Rekrutacją do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021

Obwód Siódemki – nabór do klas pierwszych 2020/2021

Regulamin rekrutacji uczniów dla klas I w roku szkolnym 2020/2021

Przełożenie terminu testów sprawnościowych i predyspozycji językowych

  Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoły i przedszkola będą zamknięte do 26.04.2020, dlatego zaplanowane testy sprawnościowe do klas sportowych i test predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych, nie mogą odbyć się zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbędą się w późniejszym terminie. Nowe terminy nie są jeszcze znane, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem,
Barbara Tysowska

Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych,
Wydział Oświaty Urząd Miasta Poznania

Rekrutacja do Siódemki – komunikat Dyrektora SP7

Szanowni Państwo,
zapraszamy do Siódemki!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 7 na rok szkolny 2020/2021.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, które nie podlegają procesowi rekrutacji. Nie zwalnia to jednak Rodziców z konieczności zapisania dziecka do Szkoły. Proszę wypełnić zgłoszenie i w terminie rekrutacji przesłać je do Szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej  sek@sp7poz.pl lub tradycyjnej.

Gdyby nie było takiej możliwości – utworzyliśmy bezpieczne miejsce w Szkole, w którym mogą Państwo pobrać kartę zgłoszenia i/lub wypełnioną zostawić w wyznaczonym miejscu.

Zwracam również uwagę na nowe obwody, które w dniu 31 marca 2020 roku przyjęła Rada Miasta Poznania. Informację o nowym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja oraz w menu Poznaj naszą szkołę > Obwód Siodemki do klas pierwszych 2020/2021 na stronie internetowej Szkoły Moja Siódemka.

Dzieci, które mieszkają poza obwodem Siódemki, a które chcą zostać naszymi Uczniami – podlegają procesowi rekrutacji. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Moja Siódemka z zakładki Rekrutacja.

Czytaj więcej…

Rekrutacja do klas 1 szkoły podstawowej – informacje i druki

UWAGA!!! Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dzieci do klasy 1 sportowej (niezależnie od obwodu) należy złożyć tylko wypełniony Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

W rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązuje rejonizacja.


Poniżej wyciąg informacji dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie 1 szkoły podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
• 7-letnie (rocznik 2013), realizujące obowiązek szkolny,
• 6-letnie (rocznik 2014), zgodnie z wolą rodziców.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie (zobacz obwód Siódemki).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Zapoznaj się z pełnym zestaw informacji i dokumenty:

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2020/2021 naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej

Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

OŚWIADCZENIE nr 1 (kryterium nr 1)

OŚWIADCZENIE nr 1 (oddział sportowy)

OŚWIADCZENIE nr 2 (kryterium nr 2)

OŚWIADCZENIE nr 2 (oddział sportowy)

OŚWIADCZENIE nr 3 (kryterium nr 3)

OŚWIADCZENIE nr 4 (kryterium nr 4)

OŚWIADCZENIE nr 5 (kryterium nr 5)

OŚWIADCZENIE nr 6 (kryterium nr 6)

Nabór do klas siódmych dwujęzycznych

Szanowni Państwo,

poniżej informacje dotyczące naboru do klas siódmych dwujęzycznych.

Najważniejsze terminy:

  • 23-27 marca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej;
  • 31 marca 2020 r. – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych; UWAGA TERMIN prawdopodobnie ulegnie zmianie z uwagi na zawieszenie zajęć w szkołach!!!
  • pozostałe terminy w Informatorze dla rodziców (poniżej)

Więcej informacji w Informatorze dla Rodziców – czytaj więcej.

Wniosek zapisania dziecka do oddziału dwujęzycznego dostępny będzie pod adresem http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Poniżej wniosek i oświadczenia w formacie PDF:

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020r. ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Precyzuje je załącznik do rozporządzenia – zobacz!


Najważniejsze terminy:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 6 kwietnia

do 27 kwietnia

od 10 czerwca

do 17 czerwca

2.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

od 15 kwietnia

do 21 kwietnia

16 czerwca
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
24 kwietnia 18 czerwca
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
8 maja 19 czerwca
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 8 maja

do 12 maja

od 19 czerwca

do 23 czerwca

6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
14 maja 25 czerwca

Rekrutacja do klas siódmych dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie zarządzenia nr 67/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2020r. ustalone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas siódmych dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Precyzuje je załącznik do rozporządzenia – zobacz!


Najważniejsze terminy:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie
do klasy siódmej dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 23 marca

do 27 marca

2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 31 marca

godzina 13.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe 6 kwietnia

godzina 12.00

4. Dostarczenie świadectwa ukończenia
klasy VI
od 26 czerwca

do 29 czerwca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 lipca

godzina 10.00

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
od 1 lipca do 2 lipca
7. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6 lipca

godzina 10.00

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 6 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku i odbywa się bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.