VI Międzyszkolny Konkurs Twórczości Józefa Ratajczaka

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII Miasta Poznania
 • Cele: popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka, rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów, doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży
 • Koordynatorzy: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak
 • Terminy: wymienione są w Regulaminie.

Regulamin,  Zgoda na przetwarzanie danych,
Karta uczestnika *  Spis wierszy


Wskazówki dla recytatora:

 • wygłaszaj tekst w pozycji stojącej,
 • wymawiaj wyraźnie każde słowo,
 • nie gub głosek na końcu wyrazów,
 • rób krótkie przerwy oddechowe w miejscach znaków przestankowych,
 • świadomie reguluj siłę głosu (głośno – cicho),
 • dostosuj tempo recytacji do charakteru tekstu (wolno – szybko),
 • oddaj uczucia odpowiednią barwą głosu.