Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Fundusz Zdrowotny

Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2021r.
do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 34/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im . Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu dla nauczycieli oraz ustalenia regulaminu przyznawania takiej pomocy

ZOBACZ


Zarządzenie nr 25/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 26/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu wprowadzające aneks do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 18.01.2021 r. w sprawie trybu udzielania zapomóg losowych, związanych z pandemią COVID- 19 oraz procedurą składania wniosków na świadczenia socjalne

ZOBACZ


Wnioski:

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast