Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 25/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

CZYTAJ


Zarządzenie nr 26/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu wprowadzające aneks do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 18.01.2021 r. w sprawie trybu udzielania zapomóg losowych, związanych z pandemią COVID- 19 oraz procedurą składania wniosków na świadczenia socjalne

CZYTAJ


Wnioski:

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast