Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Fundusz Zdrowotny

Zarządzenie nr 13/2023/2024

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2024 roku
wprowadzający Aneks nr 1 z dnia 29 stycznia 2024 roku do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZOBACZ


Zarządzenie nr 21/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Zarządzenie nr 22/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego
Szkoły Podstawowej nr 7
im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

ZOBACZ


UCHWAŁA NR XXXV/353/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 8 kwietnia 2008 roku
w sprawie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu jej przyznawania

ZOBACZ


 

Wnioski:

  • Załącznik nr 1 – Fundusz socjalny – wniosek zapomogi: PDF, DOC;
  • Załącznik nr 2 – Fundusz socjalny – wniosek: przedszkola, obozy, działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalno-oświatowa: PDF, DOC;
  • Załącznik nr 3 – Fundusz socjalny – wniosek: wczasy, święta: PDF, DOC;
  • Załącznik nr 4 – Fundusz socjalny – wniosek – pożyczka mieszkaniowa: PDF, DOC;
  • Załącznik nr 5a) – Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe – pracownicy: PDF;
  • Załącznik nr 5b) – Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe – emeryci i renciści: PDF;
  • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej PDF.

Pliki typu DOC są pobierane i zapisywane w Twoim urządzeniu. Do edycji dokumentów typu DOC niezbędne jest zainstalowanie edytora tekstu, np. MS Word.
Pliki PDF można wydrukować, a następnie wypełnić.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu