Delfin – rozwijanie umiejętności poznawczych

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

z zakresu rozwoju umiejętności poznawczych dla dzieci

 klasy pierwsze  I etapu kształcenia

DELFIN

Rozwijanie umiejętności poznawczych

AUTORZY  INNOWACJI

Ewa Noga – autorka programu „DELFIN – rozwijanie umiejętności poznawczych”

Beata Żyto – uzupełnienie programu o autorskie pomysły

Rok szkolny   2012/2013

 

Wstęp:

Prezentowana innowacja pozwala na rozwijanie u dzieci  umiejętności kluczowych : myślenia, uczenia się, zapamiętywania, poszukiwania, komunikowania się, współpracy, praktycznego działania i wyobraźni.  Dzięki tej metodzie możliwe jest wydobycie z uczniów ich potencjału twórczego i ich możliwości. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna  forma uczenia się przez zabawę. Zajęcia poznawcze DELFIN wspomagają nauczanie zintegrowane, bo uczą szukania rozwiązań, rozumienia różnych komunikatów, instrukcji, ćwiczą spostrzegawczość, małą motorykę, pamięć, koncentrację, różne sposoby rozwiązywania problemów, rozwijają wyobraźnię i ciekawość poznawczą i zapraszają do poznawania otaczającego świata wszystkimi zmysłami. Pozwalają na dostrzeganie własnych zainteresowań, i rozwijanie nowych, otwierają na rzeczy nowe, kształtują umiejętność przyjmowania sukcesu i porażki, rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości i wiary w siebie. Rozwijanie kluczowych umiejętności poznawczych odbywa się w czterech obszarach : poprzez aktywność   teatralną, taneczno-ruchową, działalność polonistyczną i plastyczną. Wykorzystanie stymulacji obydwu półkul mózgowych w zabawach ( np. poprzez wprowadzeni elementów żonglerki, rozwijających układów tanecznych) pozwoli na usprawnienie procesu uczenia się , zapamiętywania i kojarzenia.

Uczestnicy  zajęć będą poszerzać swoją wiedzę poprzez zabawę, myślenie, współpracę w grupach lub pracując samodzielnie.

 

Obszary działań:

 

 1. „Co by się nie działo, teatr musi być”:
  • zabawy z elementami dramy
  • twórcze przekształcanie znanych bajek i baśni
  • tworzenie własnych krótkich form teatralnych
  • nowe zakończenia
  • zabawy parateatralne z wykorzystaniem dłoni
  • żonglerka chustkami
  • inscenizacje
  • choreografia
  • ruch sceniczny
  • tworzenie scenografii, rekwizytów i kostiumów
 1. „Chodźcie wszyscy tu do koła, zabawimy się wesoło”:
  • taniec integracyjny ( w kole, w parach , w „szachownicy”) (KLANZA, autorskie układy taneczne)
  • pląsy ( KLANZA)
  • zabawy integrujące grupę
  • gimnastyka na siedząco
 1. „Pragnę , aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”:
  • „łamańce” językowe
  • zapamiętywanie krótkich rymowanek i wierszy
  • pisanie wierszy ( białe, z rymami)
  • układanie rymowanek, tworzenie neologizmów – trening twórczości.
  • trening pamięci techniki pamięciowe (nauka krótkich rymowanek, metody uczenia się i zapamiętywania, zapamiętywanie na zasadzie skojarzeń i rysunków )
  • zgadywanki czyli pytam i odpowiadam ( zabawy typu: Gol, Zabawa w chowanego, Kapelusz za 100 tysięcy itp. )
  • wzbogacanie słownictwa
  • rozwijanie zdolności logicznego i kreatywnego myślenia, wnioskowania i dedukcji,
  • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
  • rozwijanie spostrzegawczości
 1. „Uwielbiamy, gdy tworzymy, więc plastycznie się bawimy!” :
  • „Każdy to potrafi czyli rozwijamy skrzydła własnej fantazji i wyobraźni”- autorski program zajęć plastycznych- Beata Żyto
  • stosowanie różnorodnych technik plastycznych ( rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, monotypia , itp.)
  • papieroplastyka wg pomysłów Ewy Noga ( czytanie prostych schematów)
  • rozwijanie sprawności manualnej- mała motoryka- zabawy „paluszkowe” wg pomysłu Ewy Noga
  • ćwiczenia grafomotoryczne
  • elementy Metody Dobrego Startu – Piosenki na literki

Cele ogólne:

Rozwijania umiejętności poznawczych dziecka poprzez doskonalenie umiejętności kluczowych : myślenia, uczenia się, zapamiętywania, poszukiwania, komunikowania się, współpracy, praktycznego działania i wyobraźni

Cele szczegółowe:

Związane ze sferą poznawczą

 • kształtowanie WYBRAŹNI poprzez manipulowanie obiektami wyobraźni, rozwiązywanie problemów wymagających posłużenia się myśleniem przestrzennym,
 • stymulowanie TWÓRCZEGO MYŚLENIA, rozwijanie oryginalności myślenia,
 • zapoznanie z metodami UŁATWIAJĄCYMI ZAPAMIĘTYWANIE,
 • wzbogacanie SŁOWNICTWA,
 • rozwijanie zdolności logicznego i kreatywnego MYŚLENIA, wnioskowania i dedukcji,
 • doskonalenie umiejętności KONCENTROWANIA UWAGI
 • rozwijanie SPOSTRZEGAWCZOŚCI
 • podnoszenie SPRAWNOŚCI manualnej /precyzyjność w wykonywaniu prac manualnych, estetyka prac, umiejętność ekspozycji/
 • poprawa ZDOLNOŚCI KONCENTRACJI
  i spostrzegawczości,
 • powiększenie zasobu słów
Związane z umiejętnościami społecznymi
 • rozwijanie MYŚLENIA POZYTYWNEGO
  i MOTYWACJI, a także ZDROWEGO POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
 • kształtowanie umiejętności WSPÓŁPRACY i rywalizacji
 • umiejętność słuchania
 • wiara we własne możliwości

     Związane z kształtowaniem postaw
i rozwojem systemu wartości

 • dostrzeganie własnych ZAINTERESOWAŃ
  i rozwijanie nowych
 • OTWARTOŚĆ na rzeczy nowe
 • umiejętność przyjmowania sukcesu i porażki
 • rozwijanie poczucie, że „potrafię”, wytrwałości
  i optymizmu

(cele ogólne i szczegółowe wg Ewy Noga , autorki programu)

Metody pracy:

 • problemowe
 • poszukujące
 • zajęć praktycznych

 

 

Formy pracy:

 • praca indywidualna
 • prace zespołowe

 

 

Efekty:

 • Znajomość rymowanek, wierszy i piosenek z pokazywaniem usprawniających umiejętność zapamiętywania
 • Rozwijanie kreatywnej postawy poprzez tworzenie nowych zakończeń znanych baśni, przerabianie ich treści, wymyślanie rymowanek i wierszy, tworzenie rymów
 • Stosowanie łańcuchowej metody zapamiętywania i posługiwanie się techniką skojarzeń
 • Stosowanie różnorodnych technik plastycznych
 • Umiejętność czytania prostych schematów ( papieroplastyka)
 • Doskonalenie koncentracji i koordynacji ruchowej ( taniec, pląsy, zabawy z wykorzystaniem kart, patyczków, sznureczków, żonglerka chustami)
 • Poprawienie zdolności wysławiania się i wzbogacenie słownictwa
 • Otwartość na nowości, rozbudzanie nowych zainteresowań
 • Rezultaty działań poznawczych będą widoczne na zajęciach zintegrowanych w sposobie podejmowania nowego tematu, rozwiązywania sytuacji problemowych.
 • Egzekwowanie umiejętności Delfinowych odbywa się na bieżąco na podstawie karty zaliczeniowej, karty zaliczeń są formą informacji dla dzieci, nauczycieli i rodziców na temat aktualnych zagadnień, nad którymi klasa pracuje na zajęciach.
 • Program będzie się rozwijał i bogacił w trakcie roku szkolnego w zależności od potrzeb i możliwości dzieci

 

Ewaluacja:

Przygotowanie spektakli teatralnych : „Poetycka zaduma nad Bożym Narodzeniem”- grudzień oraz „Nocą…”- z okazji Dnia Mamy-maj.

Zaliczanie umiejętności na bieżąco w postaci karty zaliczeń.

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu