Galeria talentów

5 pytań do ucznia zdolnego

  1. Kim jesteś?
  2. Najbardziej cieszę się gdy…
  3. Marzę o…
  4. Gdym miał (miała) magiczną moc…
  5. Najważniejsze w życiu jest/są…

 

01

01

13

03

04

05

 

 

09

10

11

12

 

 


Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast