Galeria talentów

5 pytań do ucznia zdolnego

  1. Kim jesteś?
  2. Najbardziej cieszę się gdy…
  3. Marzę o…
  4. Gdym miał (miała) magiczną moc…
  5. Najważniejsze w życiu jest/są…


aktualizacja: 21.10.2019

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu