ORTORYSEK czyli Klub Odkrywców Ortograficznych

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

z zakresu rozwoju umiejętności

w zakresie ortografii

dla uczniów zdolnych –

 klasy drugie  I etapu kształcenia

autor innowacji:

Beata Żyto

 

Rok szkolny 2019/2020

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu