Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną zachowania

Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną zachowania