O siódemce – poznaj naszą szkołę


   Dnia 23 sierpnia 1979 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” i Samorząd Mieszkańców wyznaczyli teren pod budowę szkoły podstawowej na osiedlu im. Mikołaja Kopernika.
18 czerwca 1980 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu wydało decyzję o budowie szkoły. Już w sierpniu tego samego roku Kombinat Budowlany Poznań – wschód rozpoczął pierwsze prace budowlane. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 7, połączone z inauguracją nowego roku szkolnego w ówczesnym województwie poznańskim nastąpiło 1 września 1981 roku. Oddano wówczas do użytku blok lekcyjny z 25 oddziałami, w których podjęło naukę 770 uczniów. Rok później szkoła wzbogaciła się o dwie sale gimnastyczne, stołówkę, świetlicę i zaplecze administracyjne.

          Pierwszym dyrektorem placówki została mgr T. Grek. Pod koniec roku szkolnego 1981/82 Rada Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty i Wychowania o nadanie Szkole imienia Erazma z Rotterdamu – wybitnego holenderskiego filozofa, humanisty, pedagoga i pisarza XVI wieku.

Pierwszy dyrektor Siódemki
Pierwszy dyrektor Siódemki

Prace wokół nadania szkole imienia trwały od 1982 roku do maja 1985 roku. Uczniowie opracowywali biografię patrona, zbierali materiały związane z jego ojczyzną – Holandią, wykonywali albumy, gazetki. Młodzież klas IV-VIII brała udział w sesjach popularnonaukowych poświęconych wielkiemu Rotterdamczykowi. Dzieci z grupy wiekowej I-III wykonywały kąciki patrona i symbole holenderskie. Powstał także hymn szkoły. Ułożyły go nauczycielki mgr E.Michalska-Jakusz (polonistka) i mgr M.Sobecka (muzyk). 25 maja 1985 roku uroczyście nadano Szkole Podstawowej nr 7 imię Erazma z Rotterdamu. Odsłonięta została tablica w hollu szkoły z popiersiem Erazma i jego sentencją: „Póki żyjemy, winniśmy się uczyć.”.  W sierpniu 1985 roku obowiązki dyrektora Szkoły przejęła mgr Janina Sałata.

             Od roku 1986 szkoła wytyczyła sobie nowe zadanie – zdobycie sztandaru. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali projekty, a lekcje języka polskiego i historii poświęcone były symbolice sztandaru.
28 maja 1988 roku, w rocznicę urodzin Patrona, Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez komitet Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 i zakład opiekuńczy Elektromontaż. Podczas uroczystości po raz pierwszy odśpiewano pieśń sztandarową. Otwarto także Izbę Patrona, w której zgromadzono efekty pracy uczniów związane
z poznawaniem Patrona, jego epoki oraz Holandii.
Jesienią tego samego roku z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego ukazał się pierwszy numer gazetki „Echo Siódemki”. W 1995 roku redakcja tego pisma otrzymała II miejsce w konkursie gazetek szkolnych w Poznaniu.

            30 maja 1992 roku Szkoła obchodziła dziesięciolecie swego istnienia. W uroczystości brali udział nauczyciele, absolwenci, przyjaciele Szkoły i cała społeczność uczniowska. Sukcesem „Siódemki” było nawiązanie w roku 1992 współpracy ze szkołą z Dayncourt w Hrabstwie Nottingham w Anglii. Od tego czasu co dwa lata polscy uczniowie i nauczyciele mają okazję wyjeżdżać do bliźniaczego regionu w celu doskonalenia języka angielskiego, zapoznania się z historią, kulturą i zwyczajami Wielkiej Brytanii. W ramach coraz bardziej rozwijającej się wymiany chętni uczniowie i nauczyciele Siódemki przyjmują angielskich gości w swoich domach.

Od 2009 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 jest mgr Anetta Dropińska-Pawlicka.

Ponad trzydziestoletnia działalność dydaktyczno-wychowawcza placówki to przede wszystkim działania zmierzające do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka. Każdy w Siódemce  ma możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych. Młodzież bierze udział w zawodach i turniejach sportowych. Uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach.

Szkoła w ciągu swego istnienia wypracowała liczne tradycje. Każdego roku w maju urządzane jest Święto Szkoły – Patrona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uroczyście przyjmowani są pierwszoklasiści, których pani dyrektor pasuje na uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Organizowane są spotkania z muzyką (w ramach obchodu Światowego Dnia Muzyki), powitania wiosny, baliki szkolne, dyskoteki, andrzejki, walentynki, jasełka, spotkania przy choince, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy wiedzy, wystawy okolicznościowe, kiermasze lektur i podręczników. Prężnie działa także biblioteka szkolna, która gromadzi nowości księgarskie, organizuje konkursy czytelnicze, spotkania z poznańskimi pisarzami i poetami.

            Ważną rolę w Siódemce spełnia Samorząd Uczniowski, który jest jej współgospodarzem, organizatorem wielu imprez szkolnych, akcji charytatywnych. Już od 1995 roku cała społeczność szkoły, dzięki inicjatywie Samorządu Uczniowskiego, włącza się do ogólnospołecznych akcji, np. obchodów Światowego Dnia Ziemi. Samorząd Uczniowski uczy samodzielności, dba o piękny wystrój szkoły, a przede wszystkim o zapewnienie miłej i przyjaznej atmosfery.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu