Ogólnopolski Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji dla Siódemki

Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Dialogu Edukacyjnego i Targami Kielce S.A. zaprosił wszystkie publiczne oraz niepubliczne szkoły i placówki edukacyjne do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie placówek, które wyróżniają się, stosując w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.

Wielkopolski Kurator Oświaty nominował i wyróżnił następujące szkoły z województwa w kategorii szkoła podstawowa: Szkołę Podstawową nr 4 w Luboniu, Szkołę Podstawową nr 7 w Poznaniu, Szkołę Podstawowa nr 58 w Poznaniu oraz Szkołę Podstawową nr 74 w Poznaniu.

LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji otrzymała Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu.

Jest to wyróżnienie, w którym ważne są nie tylko docenienie samego wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się i nauczania, ale przede wszystkim zrozumienie nowych realiów cywilizacyjnych, postawienie na twórczy aspekt edukacji oraz mądre wykorzystanie współczesnych mediów i narzędzi technologicznych dla osiągania indywidualnych i osobistych sukcesów.

W imieniu wszystkich nauczycieli nagrodę w formie statuetki i dyplomu podczas II Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce – 24 listopada 2017 roku w Kielcach – odebrała Pani Dyrektor Anetta Dropińska–Pawlicka.

Agnieszka Czereśniowska
Ewa Szczepaniak-Jarzina

Opublikowano: 26.11.2017

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu