Techniki uczenia się i zapamiętywania

Co kryje się pod tajemniczą nazwą TUZ? Czego uczymy się na zajęciach? Jak są prowadzone?…
To żadna tajemnica. TUZ to nic innego jak skrót od „technik uczenia się i zapamiętywana”. Uczniowie podczas tych zajęć poszerzają swoją wiedzę związaną z metodami uczenia się.

Cel ogólny:

Głównym założeniem programu jest kształcenie umiejętności wykorzystywania metod uczenia się. Rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.

Formy i sposoby realizacji:

  • Miejsce: sale edukacji dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
  • Uczestnicy: uczniowie klas IV.
  • Formy pracy: indywidualna, w grupach, w parach.
  • Pomoce dydaktyczne: kserokopie, rzutnik, książki („Trening intelektu” P. Mechło, J. Grzelka; „Rusz głową” T. Buzan; „Mapa twoich myśli” T. Buzan; „Podręcznik szybkiego czytania” T. Buzan – książki w 13. egzemplarzach).
  • Metody nauczania: metody praktyczne, metoda podająca.

Zasady prowadzenia zajęć:

         Na realizację zajęć przewidziana jest jedna dodatkowa godzina w tygodniu przez pół roku szkolnego 2019/2020 dla klas IV. Zajęcia przeznaczone będą na przedstawienie wybranych metod samodzielnego uczenia się, naukę robienia czytelnych notatek, elementy szybkiego czytania oraz ćwiczenia relaksacyjne, zwalczające stres. Lekcja będzie prowadzona w  formie warsztatów z dostosowaniem do grupy wiekowej. W celu uatrakcyjnienia, zajęcia będą wspomagane poprzez wykorzystanie tablicy multimedialnej, materiału wyświetlanego przez rzutnik, kart pracy.

Pełny opis programu.

Innowacja Pedagogiczna 2021/2022

Iwona Janas

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu