Techniki uczenia się i zapamiętywania

Co kryje się pod tajemniczą nazwą TUZ? Czego uczymy się na zajęciach? Jak są prowadzone?…
To żadna tajemnica. TUZ to nic innego jak skrót od „technik uczenia się i zapamiętywana”. Uczniowie podczas tych zajęć poszerzają swoją wiedzę związaną z metodami uczenia się. Poznają ćwiczenia usprawniające koordynację półkul mózgowych, elementy technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania słówek oraz dat, z czym jak sami twierdzą, mają trudności. Zapoznają się ze sposobami tworzenia przejrzystych notatek oraz dowiadują się, jakie znaczenie mają kolory w nauce.
Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego ćwiczenia na koncentrację oraz powtórzenia materiału z poprzedniej lekcji. Następnie omawiany jest główny temat spotkania, a lekcja kończy się zadaniem na kreatywność.
Lekcje są prowadzone w formie warsztatowej. Uczeń podczas zajęć ma możliwość swobodnej wypowiedzi, odnoszącej się do tematu lekcji. Przekazywane treści są dostosowane do każdej grupy wiekowej, zatem zadania nieco różnią się, jednak sens pozostaje ten sam.
Podczas zajęć korzystamy z kart pracy, książek oraz materiałów multimedialnych.
W dowolnym momencie uczeń ma możliwość napić się wody (element zaczerpnięty z metod Paula Dennisona).

Czy już wiesz, co kryje się pod tajemniczą nazwą przedmiotu? Niebawem na stronie szkoły pojawi się zakładka, w której będą umieszczane krótkie ćwiczenia, ciekawostki, a czasami również relacje z przeprowadzonych zajęć.

Szczegółowy opis programu.

Iwona Janas

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast