Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej Siódemce nabór do klasy pierwszej rozpocznie się 19 kwietnia 2017 roku.

Dokumenty są do pobrania ze strony:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Na wszystkich dokumentach muszą znajdować się podbisy obojga rodziców/opiekunów prawnych!!!

Nabór do klasy pierwszej będzie prowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Prosimy o przyniesienie Aktu urodzenia do wglądu.
  • 12 maja 2017 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).
  • Od 12 maja do 16 maja 2017 r. – potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
  • 17 maja 2017 r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

Od 19 czerwca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

Kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu spoza obwodu szkoły (sprawdź aktualny Obwód SP7 – NABÓR 2017/2018):

opublikowano: 08.04.2017

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu