Kompetencje kluczowe w Siódemce

Kompetencje kluczowe są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw.

Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa.

Lekcje w Siódemce realizują podstawę programową, realizując jednocześnie kompetencje kluczowe nauczycieli, którzy przekazują swoje umiejętności uczniom.

Prezentacja „Klucząc w Siódemce”

Prezentacja „Kompetencje”

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu