Punkt Dystrybucji Preparatów z Aktywnym Jodem

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu jest punktem dystrybucji preparatu z aktywnym jodem. Działanie punktu rozpocznie się po otrzymaniu sygnału z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o rozpoczęciu akcji jodowej i/lub po otrzymaniu sms z Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

Mieszkańcy otrzymują sms o uruchomieniu akcji jodowej po godzinie. Wtedy, (najlepiej) jeden dorosły przedstawiciel rodziny/społeczności przybywa do Szkoły, aby pobrać ilość preparatu dla wspomnianej grupy (rodzina, społeczność sąsiedzka).

Jak działać po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu?

Po otrzymaniu SMS-a należy:

  • spokojnie zapoznać się z treścią wiadomości,
  • zweryfikować liczbę osób przebywających w gospodarstwie domowym,
  • powiadomić współmieszkańców o wyjściu z domu i udaniu się po preparat,
  • przemieścić się (uwzględniając możliwość tworzenia się korków) do najbliższego punktu dystrybucji,
  • pobrać odpowiednią ilość tabletek,
  • wrócić do domu i podać preparat mieszkańcom.

Poznaniacy i poznanianki, którzy w chwili nadejścia SMS-a będą w pracy, powinni skontaktować się z przełożonym – powinien on umożliwić przyjęcie preparatu w punktach dystrybucji zorganizowanych przez Miasto Poznań (poznan.uw.gov.pl).

Osoby, które na co dzień pracują w Poznaniu, ale mieszkają w innych miejscowościach, mogą znaleźć najbliższy punkt dystrybucji na stronie: bip.powiat.poznan.pl

Dla sprawnego przebiegu dystrybucji aktywnego jodu zaleca się wyliczenie potrzebnej ilości zgodnie z poniższą tabelą (zgodnie z dyspozycją CZKMP).

Tabela – kliknj, aby powiększyć

Uwaga dla poszczególnych grup ryzyka lub przeciwwskazań medycznych – należy skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki medycznej lub specjalistą w celu ustalenia odpowiedniej dawki, lub zaniechania jej przyjęcia.

Anetta Dropińska – Pawlicka
Dyrektor Szkoły

Broszura informacyjna MSWiA i Ministerstwa Zdrowia

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu