Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży klas VII i VIII.

Do dnia 7 października 2022roku szkoła przyjmuje zgłoszenia uczniów chcących wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8.
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 25.10.2022, rejonowy 08.12.2022 i wojewódzki 04.03.2023.
 • Opiekun w szkole: Irena Draszkiewicz

REGULAMIN,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 28.10.2022, rejonowy 24.11.2022, wojewódzki 25.03.2023.
 • Opiekun w szkole: Marzena Kurek, Anna Głowala

REGULAMINTERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu