Kreatywne nauczanie zdalne – NOŚ MASECZKĘ!

Jeżeli ktoś myśli, że nauczanie zdalne może być nudne, to się myli. Udowodnili to rodzice Milana z klasy 1d.
A jak?
To od początku. Jednym z tematów zajęć, który poruszałam z dzieciakami podczas nauczania zdalnego był „Teatrzyk kukiełkowy”. Niestety nie mogliśmy wybrać się całą klasą na przedstawienie np. do Teatru Muzycznego, więc postanowiliśmy pobawić się inaczej.
Zadaniem dzieci było zrobić dowolną kukiełkę z dostępnych dzieciom materiałów.
Tak też się stało. Powstały piękne kukiełki, a wraz nimi, u niektórych dzieci, mini przedstawienia.
Rodzice Milana poszli jednak krok dalej i wykorzystując zrobione kukiełki, nagrali film z tak bardzo aktualnym przesłaniem.
Gratuluję pomysłu i dziękuję za poświęcony czas.
A oto efekt!*

wychowawczyni 1d – Agata Borowska

*) materiał wideo pochodzi ze źródeł zewnętrznych i niezależnych od SP7 i został wykorzystany za zgodą twórców.

Kampania: By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowaliśmy, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wojewódzki Turniej Białych Piór

 • Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
 • Adresaci: uzdolnieni literacko uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego
 • Zgłoszenia uczniów: do 25.1.2020r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich dzieci i młodzieży, kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej twórczości z utworami rówieśników.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 06.11.2020, rejonowy 22.12.2020r.
 • Opiekun w szkole: Agata Maćkowiak

Regulamin   |  Karta uczestnika

Uczniowie klasy 7d pomagają nawet podczas pandemii

W każdy czwartek w ramach pracy wolontariatu szkolnego wraz z kolegami i koleżankami z klasy pieczemy ciasta dla Wspólnoty Sant’Egidio. Wspólnota ta pomaga osobom bezdomnym. Ludzie ci otrzymują ciepły posiłek, a od nas kawałek pysznego ciasta. Nie zajmuje nam to zbyt wiele czasu, a wiemy, że sprawia ogromną radość. Zachęcam do przyłączenia się do tej akcji oraz innych działań wolontariatu. Warto pomagać.

Zuzanna Górczyńska 7D
Opiekun szkolnego wolontariatu: Magdalena Warzybok

Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim „Weihnachtskarte”

 • Organizator konkursu: Magdalena Warzybok, nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu.
 • Adresaci konkursu: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej, uczący się języka niemieckiego
 • Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec, motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości, rozwijanie uzdolnień plastycznych, kształtowanie prawidłowych postaw współzawodnictwa.
 • Forma konkursu: wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej z życzeniami w języku niemieckim.
 • Termin składania prac: do 18 grudnia 2020 r., m.warzybok@mojasiodemka.pl

REGULAMIN

„Misiowe” konkursy biblioteczne rozstrzygnięte

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Konkurs na misiową zakładkę do książek:

I miejsce – Antoni Nowak
II miejsce – Adam Symieniszyn
III miejsce – Zuzanna Kędzierska

Konkurs „Msiobajki”:
Wyróżnienie zdobyli:

Alessa Kędzierskaopowiadanie, Hanna Paluszakrymowanka, Katarzyna Thiem

Bardzo dziękujemy uczestnikom za kreatywnie wykonane prace.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Nauczyciele bibliotekarze
Izabela Jarosz, Kamil Klinowski, Emilia Kusak-Jankowska

Godzina Kodowania 2020 w Siódemce

W związku z trwającą pandemią, także tegoroczna edycja Godziny Kodowania odbyła się w Siódemce podczas lekcji zdalnych w nieco zmienionej formule. Uczniowie z klas od 4 do 6 przez dwie kolejne lekcje informatyki na przełomie listopada i grudnia rozwiązywali wybrane zadania spośród wielu aktywności dostępnych na stronie https://hourofcode.com/pl
Nasza szkoła była jedną z 491 placówek w Polsce i ponad 68 tysięcy placówek na całym świecie!

Dziękuję wszystkim uczniom za czynny udział w projekcie.
Andrzej Gągało

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast