RODO

Dane IOD dla SP7
Klauzula informacyjna ogólna – szkoła podstawowa
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny i ewidencja wejść
Klauzula informacyjna – wizerunek: rodzice, uczniowie, opiekunowie prawni
Klauzula informacyjna – kontrahenci
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska pedagogiczne
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowiska niepedagogiczne
Klauzula informacyjna dla pracowników pedagogicznych
Klauzula informacyjna dla pracowników niepedagogicznych
Klauzula informacyjna – wizerunek pracownika
Klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika w celu nawiązania kontaktu
Klauzula informacyjna ogólna dla studentów kierunków pedagogicznych odbywających praktykę
Klauzula informacyjna – wizerunek praktykanta kierunków pedagogicznych
Deklaracja zgód na przetwarzanie danych kandydata innych niż wymagane postępowaniem rekrutacyjnym
oraz na potrzebę kolejnych rekrutacji

 


Upoważnienie do odbioru dziecka ze Szkoły/świetlicy szkolnej
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych – wersja podstawowa
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych – wersja rozszerzona
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych osób innych niż uczniowie (rodzice, dziadkowie…) w celach informacyjnych i promocyjnych – wersja podstawowa
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych osób innych niż uczniowie (rodzice, dziadkowie…) w celach informacyjnych i promocyjnych – wersja rozszerzona
Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka spoza jednostki i jego opiekuna prawnego w związku z organizacją konkursu
Klauzula informacyjna – rekrutacja
Klauzula informacyjna dotycząca rozmów telefonicznych prowadzonych z użyciem szkolnego numeru telefonicznego

 


Polityka prywatności dla strony internetowej szkoły

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu