Wielka Liga Czytelników – edycja 2022/2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Wielkiej Ligi Czytelników.

Po przerwie wraca konkurs czytelniczy dla wszystkich uczniów szkół podstawowych – Wielka Liga Czytelników.

Obejmuje kategorie klas 1-3, 4-6 i 7-8.

Celem tego ogólnopolskiego konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i promowanie czytelnictwa.

Czytaj więcej…

Szkolny konkurs „Spelling Bee”

 • Organizator i opiekun: Galyna Samoiliuk
 • Adresat: uczniowie klas 3 SP7
 • Cele: podniesienie poziomu umiejętności językowych
 • Terminy:
  • Zgłoszenia do 30.11.2022
  • Dzień Konkursu to 07.12.2022 o godz. 15.00 w sali nr 210
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od dnia zakończenia Konkursu

Pragnę zaprosić uczniów z klas trzecich naszej szkoły do udziału w Konkursie Literowania w języku angielskim „Spelling Bee”.

Szczegóły przebiegu Konkursu znajdują się w
Regulaminie Konkursu.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z Biologii, Geografii, Chemii i Fizyki

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
 • Cele: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
 • Czas etapów szkolnych: biologia – 24.10.2022r., geografia – 08.11.2022r., chemia – 27.10.2022r., fizyka : 07.11.2022r.
 • Opiekunowie w szkole: Biologia – Katarzyna Brzezińska; Geografia – Artur Żyto; Chemia – Magdalena Olejniczak; Fizyka – Krzysztof Galas

Wymagania: Biologia, Geografia, Chemia, Fizyka

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego: do 12.10.2022r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 20.10.2022r., rejonowy 25.01.2023r., wojewódzki 18.03.2023r.
 • Opiekun w szkole: Iga Orleańska

REGULAMIN TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży klas VII i VIII.

Do dnia 7 października 2022roku szkoła przyjmuje zgłoszenia uczniów chcących wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8.
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r
 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 25.10.2022, rejonowy 08.12.2022 i wojewódzki 04.03.2023.
 • Opiekun w szkole: Irena Draszkiewicz

REGULAMIN,  TERMINARZKARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

 • Organizator: Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
 • Zgłoszenia uczniów: do etapu szkolnego: do 7.10.2022r.
 • Cele: odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu, wyłonienie grona laureatów i finalistów spośród uczestników konkursu.
 • Czas: trzy etapy – szkolny 28.10.2022, rejonowy 24.11.2022, wojewódzki 25.03.2023.
 • Opiekun w szkole: Marzena Kurek, Anna Głowala

REGULAMINTERMINARZ, KARTA ZGŁOSZENIA, WYMAGANIA

Konkurs „Selfie z książką”

 • Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas 3-8 SP7 w Poznaniu
 • Cele: rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata u uczniów, rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, aktywowanie uczniów.
 • Czas zgłoszeń: 26.09 – 07.10.2022 r
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2022 r.
 • Koordynatorzy szkolni: nauczyciele bibliotekarze.

REGULAMIN

Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 13 maja 2022r. – po 2 kandydatów z każdej klasy wyznaczają nauczyciele poloniści
 • Termin konkursu: etap szkolny 31 maja 2022 r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Anna Głowala

Opis:

 1. Formą konkursu jest dyktando oraz test z ortografii.
 2. Konkurs trwa 45 minut.
 3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

REGULAMIN