Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Każdy ma jakiś talent”

Plakat informacyjny
 • Organizator: Świetlica w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
 • Adresat: Wychowankowie Świetlicy kl. 1-3+
 • Cele: Przygotowanie pracy plastycznej, która obrazuje własne mocne strony lub hobby koleżanki / kolegi oraz pokazanie, że oddawanie się pasji czyni nas szczęśliwymi.
 • Czas zgłoszenia: 16.05.24 (gotowe prace wraz z oświadczeniami zbierają Wychowawcy Szkolnej Świetlicy)
 • Opiekun szkolny: Magdalena Maurer

Konkurs NOWE LOGO Szkolnego Wolontariatu Siódemki

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie uczniów klas VI-VIII.
Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej.

Termin składania prac konkursowych: 24.05.2024r.

Spośród wszystkich prac zostaną wyłonione 3 najciekawsze prace, a następnie odbędzie się głosowanie w ankiecie Google.
Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2024r.

Zwycięzca otrzyma NIESPODZIANKĘ 🙂🙂 i bonus wolontariacki, a jego logo zostanie umieszczone na stronie szkoły.

REGULAMIN

Zachęcam do udziału!
Magdalena Warzybok – koordynator Szkolnego Wolontariatu

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Gwiezdne szlaki”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi
 • Konkurs plastyczny

  Adresat: uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat

 • Cele: Tematyka prac zgłaszanych na konkurs winna koncentrować się wokół tematyki związanej z kosmosem
 • Czas zgłoszeń: 23.05.2024
 • Opiekun w szkole: Magdalena Maurer

Karta informacyjna o konkusrie

Konkurs Autoportret z historią

Konkurs Autoportret z historią” – ogólnopolski konkurs
artystyczno-historyczny dla dzieci i młodzieży

 • Organizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
 • Adresat: wszyscy uczniowie
 • Zadanie: Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach:
  Prace plastyczne,
  Film,
  Praca literacka,
  Fotografia lub cykl fotografii.
 • Termin: 01.02.2024 – 31.05.2024
 • Koordynator szkolny: Magdalena Maurer

PEŁNY OPIS KONKURSU

Międzyszkolny Konkurs Literacko-Dziennikarski „To Wydarzyło Się Po Sąsiedzku”

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu.
 • Adresat: uczniowie klas 5-6 oraz 7-8.
 • Cele główne konkursu: popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży; zainteresowanie dzieci i młodzieży światem, najbliższym otoczeniem, zachęcanie do podejmowania wyzwań.
 • Zadanie:
  • klasy 7-8 reportaż dotyczący dowolnej kwestii związanej z sąsiedztwem (okolica, ulica, szkoła, dzielnica, miasto)
  • Klasy 5-6 napisanie opowiadania twórczego, którego akcja dzieje się w najbliższym autorowi sąsiedztwie (ulica, dzielnica, okolica, miasto). Temat: „To wydarzyło się po sąsiedzku.”
 • Termin: Pracę należy przynieść lub przesłać do szkolnego koordynatora do 16.04.2024r.
 • Koordynator szkolny: Agnieszka Sobańska
 • Ważne: Konkurs został wpisany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w roku szkolnym 2023/2024.

REGULAMIN

XV Międzyszkolny Konkurs „60 punktów na 6 – Wybitne Wielkopolanki na przestrzeni dziejów”

XV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce
„60 punktów na 6 – Wybitne Wielkopolanki na przestrzeni dziejów”

 • Organizator: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu
 • Adresat: chętni uczniowie klas 4-8
 • Zadanie: rozwiązanie kart z pytaniami konkursowymi
 • Celem konkursu jest: popularyzowanie wiedzy o regionie i mieście rodzinnym, rozwijanie zainteresowania jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji materiału, kształtowanie umiejętności wspólnego działania w rodzinie, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne poszukiwanie materiału.
 • Termin:
  • Etap szkolny: 1.03.-8.03.2024 – prace w wersji papierowej należy dostarczyć do 8 marca 2024 roku do szkolnego koordynatora
  • Etap międzyszkolny w szkole Organizatora, Os.Rzeczypospolitej 44, Poznań, 22.03.2024r
 • Koordynator szkolny: Agnieszka Tomaszczyk

REGULAMIN I ZGŁOSZENIE

Konkurs „Wiosna, wiosna…” w Paint dla klas czwartych

 • Organizator: Andrzej Gągało,
 • Adresat: wszyscy uczniowie klas 4 w SP7,
 • Zadanie: utworzenie wiosennego pejzażu w Paint,
 • Cele: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych i graficznych, wykorzystanie programu komputerowego Paint w praktyce, możliwość sprawdzenia własnych umiejętności, wyzwolenie ducha rywalizacji,
 • Termin: prace w formie elektronicznej należy przesłać do 16 marca 2024 roku na adres: info@mojasiodemka.pl lub przez mobi-dziennik w temacie wpisując „Wiosna, wiosna – konkurs”,
 • konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 marca 2024 roku, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły. Dla autorów trzech najwyżej ocenianych prac przewidziane są dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Opis i regulamin konkursu – „Wiosna, wiosna…”

Konkurs nawiązuje do organizowanych w ubiegłych latach konkursów na  „Zimowy pejzaż” – zachęcam do obejrzenia nagorodzonych prac nadesłanych na konkurs w ubiegłym roku szkolnym  (LINK).

XX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania

 • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
 • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
 • Czas zgłoszeń: 25 marca 2024 r.
 • Termin konkursu: – 2 etapy:
  • etap szkolny: – 18.03.2024r. (przeprowadzają koordynatorzy konkursu szkolnego)
  • etap międzyszkolny – 11 kwietnia 2024r.
 • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak – Jankowska, Agnieszka Sobańska

Regulamin

Szkolny Konkurs Ortograficzny O Tytuł „Mistrza Ortografii”

 • Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
 • Czas zgłoszeń: do 4.03. (zgłoszenia zbierają nauczyciele poloniści)
 • Termin konkursu: 18.03.2024r.
  Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Agnieszka Sobańska
 • Cele:
  • Propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
  • Rozbudzanie świadomości ortograficznej.

OPIS, ZASADY I ZAKRES WIEDZY