Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2021/2022

 

1 września 2021
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

2 września 2021
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, IV, VII i kl. VIB

8 września 2021
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III

9 września 2021
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V, VI i VIII

10 września 2021
Zebranie Rady Rodziców

1 października 2021
Międzynarodowy Dzień Muzyki

7 października 2021
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2021
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9-24 października 2021
Tydzień kodowania CodeWeek w Siódemce

27 października 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje)

28 października 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

1 listopada 2021
Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny

10 listopada 2021
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2021
Święto Niepodległości

12 listopada 2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 listopada 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

25 listopada 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

6 grudnia 2021
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2021
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2022
Nowy Rok

3 stycznia 2022
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen śródrocznych

4 stycznia 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

5 stycznia 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

5 stycznia 2022
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen śródrocznych

6 stycznia 2022
Święto Trzech Króli- dzień wolny

7 stycznia 2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13 stycznia 2022
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

14 stycznia 2022
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 stycznia 2022
Zakończenie I semestru

17-30 stycznia 2022
Ferie Zimowe

ferie

8 lutego 2022
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zajęcia zostaną zrealizowane po powrocie do nauczania stacjonarnego.

10 lutego 2022
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23 marca 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

24 marca 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

28 – 30 marca 2022
Rekolekcje Wielkopostne

14-19 kwietnia 2022
Wiosenna przerwa świąteczna

27 kwietnia 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

28 kwietnia 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

1 maja 2022
Święto 1 maja

2 maja 2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2022
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

13 maja 2022
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną
zachowania

24, 25, 26 maja 2022
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

31 maja 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

1 czerwca 2022
Święto Szkoły

2 czerwca 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

2 czerwca 2022
Ostateczny termin poinformowania Rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

13 czerwca 2022
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

14 czerwca 2022
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 czerwca 2022
Boże Ciało

17 czerwca 2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 czerwca 2022
Posiedzenie Rady Rodziców

23 czerwca  2022
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowawcami

24 czerwca 2022
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

25 czerwca-31 sierpnia 2021
Ferie letnie

* informacje o konkretnym terminie zostaną podane przez e-dziennik oraz przez stronę internetową szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły ( konkursy; zawody sportowe itp. ) będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 Terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast