Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2019/2020

2 września 2019
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019-2020

4 września 2019
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas I

5 września 2019
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV

11 września 2019
Spotkania wychowawców z rodzicami klas II i III

12 września 2019
Spotkania wychowawców z rodzicami klas VIII

12 września 2019
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V; VI i VII

13 września 2019
Zebranie Rady Rodziców

20 września 2019
Sprzątanie Świata (termin Fundacji Nasza Ziemia)

25 września 2019
Pasowanie Uczniów Klas I

1 października 2019
Międzynarodowy Dzień Muzyki

11 października 2019
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2019
Dzień Edukacji Narodowej

23 października 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje)

24 października 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

1 listopada 2019
Uroczystość Wszystkich Świętych

7 listopada 2019
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2019
Święto Niepodległości

listopad/grudzień 2019 *
Tydzień doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

27 listopada 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje)

28 listopada 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

grudzień 2019 *
Kiermasz Świąteczny

20 grudnia 2019
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2020
Nowy Rok

2 i 3 stycznia 2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2020
Święto Trzech Króli

13 stycznia 2020
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za I semestr

15 stycznia 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

16 stycznia 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

17 stycznia 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycji ocen za I semestr

23 stycznia 2020
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 stycznia 2020
Zakończenie I semestru

27 stycznia – 9 lutego 2020
Ferie Zimowe

ferie

13 lutego 2020
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 lutego 2020
Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3

5 marca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas III

5 marca 2020
Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI

12 marca 2020
XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

25 – 27 marca 2020
Rekolekcje Wielkopostne (od środy do piątku)

25 marca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II (konsultacje)

26 marca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

kwiecień/maj *
Tydzień doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

9-14 kwietnia 2020 
Świąteczna przerwa wiosenna

21-23 kwietnia 2020
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

1 maja 2020
Święto 1 maja

3 maja 2020
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

15 maja 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcowo-roczną oceną niedostateczną lub naganną zachowania

1 czerwca 2020
Święto Szkoły

2 czerwca 2020
Ostateczny termin wystawienia propozycji

3 czerwca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

4 czerwca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

4 czerwca 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

10 czerwca 2020
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

11 czerwca 2020
Boże Ciało

12 czerwca 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwca 2020
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

18 czerwca 2020
Posiedzenie Rady Rodziców

19 czerwca  2020
Bal Absolwenta

26 czerwca 2020
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

27 czerwca-31 sierpnia 2020
Ferie letnie

* informacje o konkretnym terminie zostaną podane przez e-dziennik oraz przez stronę internetową szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły (konkursy; zawody sportowe itp.), będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zadaniach do realizacji na kolejne miesiące oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 * terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast