Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2019/2020

2 września 2019
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019-2020

4 września 2019
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas I

5 września 2019
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV

11 września 2019
Spotkania wychowawców z rodzicami klas II i III

12 września 2019
Spotkania wychowawców z rodzicami klas VIII

12 września 2019
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V; VI i VII

13 września 2019
Zebranie Rady Rodziców

20 września 2019
Sprzątanie Świata (termin Fundacji Nasza Ziemia)

25 września 2019
Pasowanie Uczniów Klas I

1 października 2019
Międzynarodowy Dzień Muzyki

11 października 2019
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2019
Dzień Edukacji Narodowej

23 października 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje)

24 października 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

1 listopada 2019
Uroczystość Wszystkich Świętych

7 listopada 2019
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2019
Święto Niepodległości

listopad/grudzień 2019 *
Tydzień doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

27 listopada 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje)

28 listopada 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

grudzień 2019 *
Kiermasz Świąteczny

20 grudnia 2019
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2020
Nowy Rok

2 i 3 stycznia 2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2020
Święto Trzech Króli

13 stycznia 2020
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za I semestr

15 stycznia 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

16 stycznia 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

17 stycznia 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycji ocen za I semestr

23 stycznia 2020
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 stycznia 2020
Zakończenie I semestru

27 stycznia – 9 lutego 2020
Ferie Zimowe

ferie

13 lutego 2020
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 lutego 2020
Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3

5 marca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas III

5 marca 2020
Spotkanie z rodzicami uczniów klas VI

12 marca 2020  – ODWOŁANY
XX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3

25 – 27 marca 2020 – TYLKO ON-LINE
Rekolekcje Wielkopostne (od środy do piątku)

25 marca 2020 – ODWOŁANE
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II (konsultacje)

26 marca 2020 – ODWOŁANE
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

kwiecień/maj *
Tydzień doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

9-14 kwietnia 2020 
Świąteczna przerwa wiosenna

21-23 kwietnia 2020 – PRZEŁOŻONY
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

1 maja 2020
Święto 1 maja

3 maja 2020
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

15 maja 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcowo-roczną oceną niedostateczną lub naganną zachowania

1 czerwca 2020 – ODWOŁANE
Święto Szkoły

2 czerwca 2020
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen końcoworocznych

3 czerwca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III – PRZEŁOŻONE
O szczegółach powiadomią wychowawcy klas

4 czerwca 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII – PRZEŁOŻONE
O szczegółach powiadomią wychowawcy klas

4 czerwca 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

10 czerwca 2020
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

11 czerwca 2020
Boże Ciało

12 czerwca 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16-17-18 czerwca 2020
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

16 czerwca 2020
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

18 czerwca 2020
Posiedzenie Rady Rodziców

19 czerwca  2020 – ODWOŁANY
Bal Absolwenta

26 czerwca 2020
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

27 czerwca-31 sierpnia 2020
Ferie letnie

* informacje o konkretnym terminie zostaną podane przez e-dziennik oraz przez stronę internetową szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły (konkursy; zawody sportowe itp.), będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zadaniach do realizacji na kolejne miesiące oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 * terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast