Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2018/2019

3 września 2018
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018-2019

5 września 2018
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas I

6 września 2018
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV

13 września 2018
Spotkania wychowawców z rodzicami klas VIII

12 września 2018
Spotkania wychowawców z rodzicami klas II i III

13 września 2018
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V; VI i VII

14 września 2018
Zebranie Rady Rodziców

21 września 2018
Sprzątanie Świata

26 września 2018
Pasowanie Uczniów Klas I

1 października 2018
Międzynarodowy Dzień Muzyki

11 października 2018
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2018
Dzień Edukacji Narodowej

24 października 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III

25 października 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

1 listopada 2018
Uroczystość Wszystkich Świętych

2 listopada 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 listopada 2018
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

listopad/grudzień* 2018
Tydzień doradztwa zawodowego dla klas VII

28 listopada 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III

29 listopada 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

7 grudnia 2018
Kiermasz Świąteczny

10 grudnia 2018
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania.

22-31 grudnia 2018
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

2 stycznia 2019
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za I semestr

9 stycznia 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

3 stycznia 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

3 stycznia 2019
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycji ocen za I semestr

11 stycznia 2019
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

11 stycznia 2019
Zakończenie I semestru

14-27 stycznia 2019
Ferie Zimowe

ferie

31 stycznia 2019
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 marca 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas III

20, 21 i 22 marca 2019
Rekolekcje Wielkopostne (w tym roku od środy do piątku)

27 marca 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – II

28 marca 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

kwiecień/maj*
Tydzień doradztwa zawodowego dla klas VII

15-17 kwietnia 2019 
Egzamin Ósmoklasisty

15-17 kwietnia 2019 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII

18-23 kwietnia 2019 
Świąteczna przerwa wiosenna

2 maja 2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 maja 2019
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

29 maja 2019
Ostateczny termin wystawienia propozycji

30 maja 2019
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

29 maja 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

30 maja 2019
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

31 maja 2019
Święto Szkoły

4 czerwca 2019
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

7 czerwca
Bal Absolwenta

11 czerwca 2019
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2019
Posiedzenie Rady Rodziców

19 czerwca 2019
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

20 czerwca-31 sierpnia 2019
Ferie letnie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły (konkursy; zawody sportowe itp.), będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zadaniach do realizacji na kolejne miesiące oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 * terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast