Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2017/2018

4 września 2017
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017-2018

6 września 2017
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas I

7 września 2017
Spotkanie nauczycieli z rodzicami uczniów klas IV

7 września 2017
Spotkania wychowawców z rodzicami klas VII

13 września 2017
Spotkania wychowawców z rodzicami klas II i III

14 września 2017
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V i VI

15 września 2017
Sprzątanie Świata

15 września 2017
Zebranie Rady Rodziców

27 września 2017
Pasowanie Uczniów Klas I

2 października 2017
Międzynarodowy Dzień Muzyki

5 października 2017
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

13 października 2017
Dzień Edukacji Narodowej

25 października 2017
Konsultacje z rodzicami uczniów klas 0 – III

26 października 2017
Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VII

1 listopada 2017
Uroczystość wszystkich Świętych

10 listopada 2017
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2017
Święto Niepodległości – dzień wolny

29 listopada 2017
Konsultacje z rodzicami uczniów klas 0 – III

30 listopada 2017
Konsultacje/zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VII

Grudzień 2017
Tydzień Przedsiębiorczości dla klas VII

15 grudnia 2017
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2016
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

5 stycznia 2018
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za I semestr

10 stycznia 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

11 stycznia 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VII

12 stycznia 2017
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycji ocen za I semestr

25 stycznia 2017
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

26 stycznia 2018
Zakończenie I semestru

8 lutego 2017
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

12-25 lutego 2018
Ferie Zimowe

ferie

marzec 2018
Tydzień Przedsiębiorczości dla klas VII

5-7 marca 2018
Rekolekcje Wielkopostne

21 marca 2018
Konsultacje z rodzicami uczniów klas 0 – III

22 marca 2018
Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VII

29 marca – 3 kwietnia 2018
Wiosenna przerwa świąteczna

wielkanoc

26 kwietnia 2018
Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma – dzień projektowy dla klas IV

30 kwietnia 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 maja 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9 maja 2018
Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma – dzień projektowy dla klas V

9 maja 2018
Konsultacje z rodzicami uczniów klas 0 – III

10 maja 2018
Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VI

11 maja 2018
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną z zachowania.

14–18 maja 2018
Wycieczki klasowe

18 maja 2018
Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma – dzień projektowy dla klas VI

30 maja 2018
Święto Szkoły

31 maja 2018
Boże Ciało – dzień wolny

1 czerwca 2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2018
Ostateczny termin wystawiania propozycji
ocen końcoworocznych

6 czerwca 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas 0 – III

7 czerwca 2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VII

7 czerwca 2018
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

11 czerwca 2018
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

14 czerwca 2018
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

15 czerwca 2018
Posiedzenie Rady Rodziców

21 czerwca 2018
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowawcami

22 czerwca 2018
Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

23 czerwca-31 sierpnia 2018
Ferie letnie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły (konkursy; zawody sportowe itp.), będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zadaniach do realizacji na kolejne miesiące oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast