Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2022/2023

 

1 września 2022
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września 2022
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I

7 września 2022
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III

8 września 2022
Spotkania wychowawców z rodzicami klas IV, V, VI, VII i VIII

9 września 2022
Zebranie Rady Rodziców

15 września 2022
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

30 września 2022
Międzynarodowy Dzień Muzyki

14 października 2021
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8-23 października 2022
Tydzień kodowania CodeWeek w Siódemce

31 października 2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022
Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny

10 listopada 2022
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2022
Święto Niepodległości – dzień wolny

23 listopada 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

24 listopada 2022
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

22 grudnia 2022
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2022
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2023
Nowy Rok

6 stycznia 2023
Święto Trzech Króli- dzień wolny

9 stycznia 2023
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen za I semestr

11 stycznia 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

12 stycznia 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

13 stycznia 2023
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen za I semestr

17, 18, 19 stycznia
Próbny Egzamin Ósmoklasisty

23 stycznia 2023
Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

26 stycznia 2023
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 stycznia 2023
Zakończenie I semestru

30 stycznia – 12 lutego 2023
Ferie Zimowe

ferie

14 lutego 2022
(Ty)Dzień Bezpiecznego Internetu

16 lutego 2023
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 marca 2023
Drzwi Otwarte w Siódemce

 22, 23, 24 marca 2023
Rekolekcje Wielkopostne

29 marca 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

30 marca 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

6-11 kwietnia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2023
Święto 1 maja

2 maja 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2023
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

10 maja 2023
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną
zachowania

23, 24, 25 maja 2023
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

30 maja 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

31 maja 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

31 maja 2023
Ostateczny termin poinformowania Rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

1 czerwca 2023
Święto Szkoły

8 czerwca 2023
Boże Ciało

9 czerwca 2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2023
Bal Absolwentów

12 czerwca 2023
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

15 czerwca 2023
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 czerwca 2023
Posiedzenie Rady Rodziców

22 czerwca  2023
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowawcami / piknik

23 czerwca 2023
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

24 czerwca-31 sierpnia 2023
Ferie letnie

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły ( konkursy; zawody sportowe itp. ) będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 Terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu