Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2020/2021

(w kalendarzu wprowadzone zostały korekty dotyczące organizacji roku szkolnego w związku z pandemią) 

1 września 2020
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

2 września 2020
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i IV

3 września 2020
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II,III i VII

4 września 2020
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V, VI i VIII

8 września 2020
Zebranie Rady Rodziców

1 października 2020
Międzynarodowy Dzień Muzyki

8 października 2020
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2020
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19-25 października 2020
Godzina kodowania w Siódemce

28 października 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje) – odwołane z powodu pandemii

29 października 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje) – odwołane z powodu pandemii

1 listopada 2020
Uroczystość Wszystkich Świętych

2 listopada 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 listopada 2020
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2020
Święto Niepodległości

25 listopada 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

26 listopada 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

21 grudnia 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2020
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2021
Nowy Rok

4-17 stycznia 2021
Ferie Zimowe

ferie

21 stycznia 2021
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za I semestr

27 stycznia 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

28 stycznia 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

28 stycznia 2021
Ostateczny termin wystawienie ocen za I semestr
i poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za I semestr

2 lutego 2021
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

2 lutego 2021
Zakończenie I semestru

4 lutego 2021
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

9 lutego 2021
Dzień Bezpiecznego Internetu

31 maca 2021
Rekolekcje Wielkopostne

24 marca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

25 marca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

1-6 kwietnia 2021 
Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień/maj 2021
Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma – dni projektowe dla klas IV- VI

25, 26, 27 maja 2021
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

1 maja 2021
Święto 1 maja

3 maja 2021
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

5 maja 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

6 maja 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

7 maja 2021
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcowo-roczną oceną niedostateczną lub naganną zachowania

1 czerwca 2021
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za II semestr

3 czerwca 2021
Boże Ciało

4 czerwca 2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7 czerwca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

9 czerwca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

8 czerwca 2021
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen końcoworocznych

14 czerwca 2021
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

17 czerwca 2021
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

18 czerwca 2021
Posiedzenie Rady Rodziców

24 czerwca  2021
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowawcami

25 czerwca 2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26 czerwca-31 sierpnia 2021
Ferie letnie

* informacje o konkretnym terminie zostaną podane przez e-dziennik oraz przez stronę internetową szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły (konkursy; zawody sportowe itp.), będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zadaniach do realizacji na kolejne miesiące oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 * terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast