Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2023/2024

 

4 września 2023
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

5 września 2023
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I
(godz. 17:00)

6 września 2023
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III
(godz. 17:00)

7 września 2023
Spotkania wychowawców z rodzicami klas IV, V, VI, VII i VIII
(godz. 17:00)

8 września 2023
Zebranie Rady Rodziców o godz. 17:00

14 września 2023
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

2 października 2023
Międzynarodowy Dzień Muzyki

11 października 2023
Pasowanie Pierwszoklasistów

14 października 2023
Dzień Edukacji Narodowej

9-20 października 2023
Tydzień kodowania CodeWeek w Siódemce

30-31 października 2023
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2023
Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny

10 listopada 2023
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2023
Święto Niepodległości – dzień wolny

22 listopada 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

23 listopada 2023
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

21 grudnia 2023
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2023
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2024
Nowy Rok

15 stycznia 2024
Ostateczny termin wystawienia propozycji ocen za I semestr

17 stycznia 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

18 stycznia 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

19 stycznia 2024
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen za I semestr

Ostatni tydzień stycznia 2024
Próbny Egzamin Ósmoklasisty

22 stycznia 2024
Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

25 stycznia 2024
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

26 stycznia 2024
Zakończenie I semestru

6 lutego 2024
(Ty)Dzień Bezpiecznego Internetu
(od 5 do 9 lutego)

12-25 lutego 2024
Ferie Zimowe

ferie

29 lutego 2024
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13, 14, 15 marca 2024
Rekolekcje Wielkopostne

14 marca 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

20 marca 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

21 marca 2024
Drzwi Otwarte

22 marca 2024
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3

28 marca – 2 kwietnia 2024
Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2024
Szkolne Święto Konstytucji 3 Maja

1 maja 2024
Święto 1 maja

2 maja 2024
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

9 maja 2024
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcoworoczną oceną niedostateczną lub naganną
zachowania

14, 15, 16 maja 2024
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

30 maja 2024
Boże Ciało

31 maja 2024
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 czerwca 2023
Święto Szkoły

4 czerwca 2024
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen końcoworocznych

5 czerwca 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

6 czerwca 2024
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

7 czerwca 2024
Ostateczny termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen końcoworocznych

7 czerwca 2024
Bal Absolwenta

Bal Absolwenta - logotyp

11 czerwca 2024
Ostateczny termin wpisania poprawionych propozycji ocen

13 czerwca 2024
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 czerwca 2024
Posiedzenie Rady Rodziców

20 czerwca  2024
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowawcami / piknik

21 czerwca 2024
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

22 czerwca-31 sierpnia 2024
Ferie letnie


Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń
Programu Wychowawczego Szkoły
(konkursy; zawody sportowe itp. )
będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły oraz podawane w komunikatach przez mobi-dziennik.


 Terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu