Kalendarz

Kalendarz na rok szkolny
2020/2021

(w kalendarzu wprowadzone zostały korekty dotyczące organizacji roku szkolnego w związku z pandemią) 

1 września 2020
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

2 września 2020
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I i IV

3 września 2020
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II,III i VII

4 września 2020
Spotkania wychowawców z rodzicami klas V, VI i VIII

8 września 2020
Zebranie Rady Rodziców

1 października 2020
Międzynarodowy Dzień Muzyki

8 października 2020
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2020
Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19-25 października 2020
Godzina kodowania w Siódemce

28 października 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I– III (konsultacje) – odwołane z powodu pandemii

29 października 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje) – odwołane z powodu pandemii

1 listopada 2020
Uroczystość Wszystkich Świętych

2 listopada 2020
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 listopada 2020
Szkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości

11 listopada 2020
Święto Niepodległości

25 listopada 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

26 listopada 2020
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

21 grudnia 2020
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną lub naganną z zachowania

23-31 grudnia 2020
Zimowa przerwa świąteczna

boze_narodzenie

1 stycznia 2021
Nowy Rok

4-17 stycznia 2021
Ferie Zimowe

ferie

21 stycznia 2021
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen za I semestr

27 stycznia 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

28 stycznia 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

28 stycznia 2021
Ostateczny termin wystawienie ocen za I semestr
i poinformowania rodziców i uczniów o ocenach za I semestr

2 lutego 2021
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

2 lutego 2021
Zakończenie I semestru

4 lutego 2021
Analityczne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

9 lutego 2021
Dzień Bezpiecznego Internetu

31 maca 2021
Rekolekcje Wielkopostne

24 marca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III (konsultacje)

25 marca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII (konsultacje)

1-6 kwietnia 2021 
Wiosenna przerwa świąteczna

kwiecień/maj 2021
Zdobywamy Statuetkę Złotego Erazma – dni projektowe dla klas IV- VI

25, 26, 27 maja 2021
Egzamin Ósmoklasisty
(dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII)

1 maja 2021
Święto 1 maja

3 maja 2021
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

5 maja 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

6 maja 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

7 maja 2021
Ostateczny termin poinformowania rodziców o zagrożeniu końcowo-roczną oceną niedostateczną lub naganną zachowania

1 czerwca 2021
Ostateczny termin wystawiania propozycji ocen końcoworocznych

3 czerwca 2021
Boże Ciało

4 czerwca 2021
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7 czerwca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

8 czerwca 2021
Ostateczny termin poinformowania Rodziców o wystawianiu propozycji ocen końcoworocznych

8 czerwca 2021
Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

14 czerwca 2021
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

17 czerwca 2021
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

18 czerwca 2021
Posiedzenie Rady Rodziców

24 czerwca  2021
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowawcami

25 czerwca 2021
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

26 czerwca-31 sierpnia 2021
Ferie letnie

* informacje o konkretnym terminie zostaną podane przez e-dziennik oraz przez stronę internetową szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły (konkursy; zawody sportowe itp.), będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zadaniach do realizacji na kolejne miesiące oraz podawane w komunikatach przez e-dziennik.


 * terminy mogą ulec zmianie!

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast