Zasady Oceniania

Zasady Oceniania są częścią Statutu Szkoły.

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu