Etyka

Organizacja zajęć z etyki


Na lekcjach etyki rozmawiamy o wartościach, które z perspektywy każdego człowieka są najważniejsze, bez względu na wyznanie, pochodzenie czy kulturę. Poprzez dyskusje, omawianie różnych tekstów, gry i etyka_kostkiprace plastyczne chcemy zrozumieć otaczający nas świat i poznać źródła konfliktów. Rozmawiamy o wyborach moralnych, których każdy z nas musi dokonywać. Na zajęciach  uczymy się słuchać innych. Zadajemy pytania i wspólnie staramy się na nie odpowiadać. Zwracamy uwagę na to, iż każdego człowieka warto wysłuchać i zrozumieć.

Podczas zajęć dzieci integrują się z rówieśnikami z innych klas, uczą się współpracy w grupie. Uczniowie stają się bardziej śmiali, otwarci i pewni siebie.


Podstawa programowa

Podstawa programowa kl. 1-3


Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu