Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej


ZARZĄDZENIE NR 69/2024/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 26 stycznia 2024r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas siódmych dwujęzycznych

Szóstoklasisto!
Masz zdolności językowe?
Uwielbiasz język angielski?

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej do
Szkoły Podstawowej nr 7

Oferujemy:

  • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego – 5 godzin w tygodniu;
  • dwie godziny przedmiotów obowiązkowych w tygodniu, prowadzone w języku polskim i angielskim;
  • lekcje prowadzone przez anglojęzycznych wolontariuszy;
  • cykliczne warsztaty tematyczne rozwijające zainteresowania językowe i kulturowe uczniów;

Kwalifikacja uczniów do klas dwujęzycznych nastąpi na podstawie sprawdzianu predyspozycji językowych.

Zapraszamy!


Dowiedz się więcej

Zdjęcie promujące dwujęzyczność s SP7

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu