Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu