W tym miejscu publikowane będą komunikaty dotyczące prac Rady Rodziców w Siódemce


 

Kiermasz Świąteczny 2022 w Siódemce

Kiermasz Świąteczny 2022 – plakat

Prace nad tegorocznym kiermaszem świątecznym rozpoczęły się już na początku października. Prezydium RR spotkało się wówczas aby omówić wstępny plan grudniowej imprezy. Choć towarzyszyło nam wiele obaw dotyczących sytuacji epidemiologicznej, postanowiliśmy spróbować i zorganizować kiermasz w piątek, 2 grudnia. Dlaczego w tym terminie? Chcieliśmy umożliwić odwiedzającym zakup mikołajkowych prezentów.

Czytaj więcej…

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Aleksandra Regdos kl. 5c
email: aleksandra@regdos.pl

Prezydium Rady Rodziców:

1. Maria Łysek kl. 1d (reprezentant klas 1)
2. Justyna Zwolińska kl. 2c (reprezentant klas 2)
3. Wojciech Bohdanowicz kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Marta Groszak kl. 4d (reprezentant klas 4)
5. Maria Szafrańska kl. 5a (reprezentant klas 5)
6. Marta Łaszcz kl. 6d (reprezentant klas 6)
7. Przemysław Jahns kl. 7c (reprezentant klas 7)
8. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 8d (reprezentant klas 8)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

1. Magdalena Szłapka kl. 8c
2. Żaneta Kutuzow-Hull kl. 2b

Sprawozdanie po zebraniu Rady Rodziców – wrzesień 2022

Szanowni Państwo.

W dniu 9 września 2022 roku, o godzinie 17:00, odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym walne zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7. Obecnych było 30 spośród 32 przedstawicieli rad oddziałowych. Na spotkaniu gościliśmy Panią dyrektor Anettę Dropińską-Pawlicką, Panią wicedyrektor Katarzynę Ryfę oraz przedstawicielkę grona pedagogicznego – Panią Agatę Borowską.

Na początku spotkania przyjęliśmy uchwały o wyborze członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej (skład znajdziecie Państwo tutaj LINK). Ustaliliśmy także wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 – będzie ona wynosić 100 zł od rodziny, z możliwością wpłaty w dwóch częściach – do końca stycznia 2023 i do końca maja 2023.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Pani dyrektor, poznaliśmy propozycję kalendarza szkolnego oraz zostaliśmy poinformowani o zmianach w statucie szkoły i programie wychowawczo-profilaktycznym. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.

W trakcie dalszej dyskusji poruszono wiele ważnych tematów. W związku z niemożnością zaoferowania uczniom bezpłatnych zajęć dodatkowych podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu dostępu firm zewnętrznych, oferujących zajęcia płatne. Zwracamy się także z ogromną prośbą do Państwa o wsparcie w organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci. Państwa wiedza i doświadczenie mogą zapewnić niesamowite wrażenia dla uczniów. Już pojawiła się propozycja m.in. zajęć florystycznych czy ogrodniczych. Osoby zainteresowane poprowadzeniem innych zajęć dodatkowych prosimy o kontakt z Radą Rodziców.

Tematem dyskusji była także propozycja nowej Siódemkowej imprezy – pikniku naukowego, odbywającego się wiosną. W trakcie takiego spotkania chętne osoby z grona społeczności Siódemki (np. uczniowie i ich rodziny) prezentowałyby interesujące zagadnienia w
formie krótkich prezentacji, wykładów, warsztatów. Będziemy pracować nad przekuciem tego pomysłu w rzeczywistość. Czekamy na Państwa wstępne zgłoszenia, liczymy, że znajdą się wśród nas pasjonaci, którzy podzielą się swoimi zainteresowaniami.

Z poważaniem,

Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Aleksandra Regdos kl. 4c
email: aleksandra@regdos.pl

Prezydium Rady Rodziców:
1. Justyna Zwolińska kl. 1c (reprezentant klas 1)
2. Wojciech Bohdanowicz kl. 2d (reprezentant klas 2)
3. Marta Groszak kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Maria Szafrańska kl. 4a (reprezentant klas 4)
5. Marta Łaszcz kl. 5d (reprezentant klas 5)
6. Przemysław Jahns kl. 6b (reprezentant klas 6)
7. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 7d (reprezentant klas 7)
8. Magdalena Figlewska kl. 8a (reprezentant klas 8).

Komisja Skrutacyjna Rady Rodziców:
1. Magdalena Szłapka kl. 7c
2. Katarzyna Lesińska kl. 7e

Przedstawiciel Rady Rodziców do spraw Świetlicy:
Piotr Jęczkowski kl. 2c

 

Informacja po spotkaniu Rady Rodziców – wrzesień 2021

Szanowni Państwo.

W dniu 10 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 28 z 33 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców (zobacz). Ponadto Rada Rodziców zatwierdziła kalendarz szkolny oraz program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 oraz ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 100 zł (wysokość składki ustalana jest zawsze na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym).

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, Rada Rodziców poda informacje na temat ewentualnej organizacji corocznego Kiermaszu Świątecznego w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Trójki w Państwa klasie.

Z poważaniem
Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców wspiera poszkodowanych w pożarze

Sowa z licytacji dla pogorzelców.Rada Rodziców przy SP nr 7 również wspomaga zrzutkę dla osób poszkodowanych w pożarze na os. Kopernika.

Ta oto wspaniała figura sowy została wylicytowana za 150 zł i przekazana Szkole. Na razie zdobi gabinet Pani Dyrektor, ale myślę, że niedługo trafi na szkolny korytarz, do szerszego grona odbiorców.

Pamiętajmy, że sowa to symbol mądrości!

Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Małgorzata Skoniecka-Pawłowska
(adres e-mail: malgorzata.skoniecka.pawlowska@gmail.com)

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Klasy 1 – Anna Zujewska k.1a
Klasy 2 – Marta Groszak kl.d
Klasy 3 – Maria Szafrańska kl.3a
Klasy 4 – Marta Łaszcz kl.4d
Klasy 5 – Renata Krawczyk kl.5a
Klasy 6 – Magdalena Frąckowiak kl.6c
Klasy 7 – Magdalena Figlewska kl.7a
Klasy 8 – Małgorzata Skoniecka-Pawłowska kl.8c

Komisja Skrutacyjna:
Magdalena Szłapka kl.6f
Anna Rapp kl.3d

Przedstawiciel Rodziców ds Świetlicy
Małgorzata Struglińska kl.1d


Wszystkie informacje dotyczące Rady Rodziców publikowane są w zakładce: Rodzicu, warto wiedzieć… > Rada Rodziców