W tym miejscu publikowane będą komunikaty dotyczące prac Rady Rodziców w Siódemce


 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców: Maria Szafrańska kl 6a
email: mariaszsp7@gmail.com

Prezydium Rady Rodziców:

  1. Adrianna Nawrocka kl 1a (reprezentant klas 1)
  2. Maria Łysek kl. 2d (reprezentant klas 2)
  3. Justyna Zwolińska kl. 3c (reprezentant klas 3)
  4. Magdalena Kaszuba. 4a (reprezentant klas 4)
  5. Marta Groszak kl. 5a (reprezentant klas 5)
  6. Maria Szafrańska kl. 6a (reprezentant klas 6)
  7. Marta Łaszcz kl. 7d (reprezentant klas 7)
  8. Przemysław Jahns kl. 8c (reprezentant klas 8)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  1. Żaneta Kutuzow – Hull kl. 3b
  2. Barbara Borkowska  kl 3a

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem licznych ofert dotyczących ubezpieczenia NWW uczniów naszej szkoły uprzejmie informujemy, iż Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu żadnych umów dotyczących ubezpieczenia NNW uczniów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym i leży po stronie rodziców lub opiekunów prawnych.

W związku z powyższym Rada Rodziców może jedynie przesłać do Państwa wiadomości kilka przykładowych otrzymanych ofert, które mają charakter jedynie informacyjny i w żaden sposób nie obligują Państwa do wybrania którejkolwiek z nich.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Maria Szafrańska

Lista przykładowych ofert:

Kiermasz Świąteczny 2022 w Siódemce

Kiermasz Świąteczny 2022 – plakat

Prace nad tegorocznym kiermaszem świątecznym rozpoczęły się już na początku października. Prezydium RR spotkało się wówczas aby omówić wstępny plan grudniowej imprezy. Choć towarzyszyło nam wiele obaw dotyczących sytuacji epidemiologicznej, postanowiliśmy spróbować i zorganizować kiermasz w piątek, 2 grudnia. Dlaczego w tym terminie? Chcieliśmy umożliwić odwiedzającym zakup mikołajkowych prezentów.

Czytaj więcej…

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Maria Szafrańska kl 5a
email: mariaszsp7@gmail.com

Prezydium Rady Rodziców:

1. Maria Łysek kl. 1d (reprezentant klas 1)
2. Justyna Zwolińska kl. 2c (reprezentant klas 2)
3. Wojciech Bohdanowicz kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Marta Groszak kl. 4d (reprezentant klas 4)
5. Maria Szafrańska kl. 5a (reprezentant klas 5)
6. Marta Łaszcz kl. 6d (reprezentant klas 6)
7. Przemysław Jahns kl. 7c (reprezentant klas 7)
8. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 8d (reprezentant klas 8)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

1. Magdalena Szłapka kl. 8c
2. Żaneta Kutuzow-Hull kl. 2b

Sprawozdanie po zebraniu Rady Rodziców – wrzesień 2022

Szanowni Państwo.

W dniu 9 września 2022 roku, o godzinie 17:00, odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym walne zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7. Obecnych było 30 spośród 32 przedstawicieli rad oddziałowych. Na spotkaniu gościliśmy Panią dyrektor Anettę Dropińską-Pawlicką, Panią wicedyrektor Katarzynę Ryfę oraz przedstawicielkę grona pedagogicznego – Panią Agatę Borowską.

Na początku spotkania przyjęliśmy uchwały o wyborze członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej (skład znajdziecie Państwo tutaj LINK). Ustaliliśmy także wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 – będzie ona wynosić 100 zł od rodziny, z możliwością wpłaty w dwóch częściach – do końca stycznia 2023 i do końca maja 2023.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Pani dyrektor, poznaliśmy propozycję kalendarza szkolnego oraz zostaliśmy poinformowani o zmianach w statucie szkoły i programie wychowawczo-profilaktycznym. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.

W trakcie dalszej dyskusji poruszono wiele ważnych tematów. W związku z niemożnością zaoferowania uczniom bezpłatnych zajęć dodatkowych podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu dostępu firm zewnętrznych, oferujących zajęcia płatne. Zwracamy się także z ogromną prośbą do Państwa o wsparcie w organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci. Państwa wiedza i doświadczenie mogą zapewnić niesamowite wrażenia dla uczniów. Już pojawiła się propozycja m.in. zajęć florystycznych czy ogrodniczych. Osoby zainteresowane poprowadzeniem innych zajęć dodatkowych prosimy o kontakt z Radą Rodziców.

Tematem dyskusji była także propozycja nowej Siódemkowej imprezy – pikniku naukowego, odbywającego się wiosną. W trakcie takiego spotkania chętne osoby z grona społeczności Siódemki (np. uczniowie i ich rodziny) prezentowałyby interesujące zagadnienia w
formie krótkich prezentacji, wykładów, warsztatów. Będziemy pracować nad przekuciem tego pomysłu w rzeczywistość. Czekamy na Państwa wstępne zgłoszenia, liczymy, że znajdą się wśród nas pasjonaci, którzy podzielą się swoimi zainteresowaniami.

Z poważaniem,

Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców