Sprawozdanie po zebraniu Rady Rodziców – wrzesień 2022

Szanowni Państwo.

W dniu 9 września 2022 roku, o godzinie 17:00, odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym walne zebranie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7. Obecnych było 30 spośród 32 przedstawicieli rad oddziałowych. Na spotkaniu gościliśmy Panią dyrektor Anettę Dropińską-Pawlicką, Panią wicedyrektor Katarzynę Ryfę oraz przedstawicielkę grona pedagogicznego – Panią Agatę Borowską.

Na początku spotkania przyjęliśmy uchwały o wyborze członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej (skład znajdziecie Państwo tutaj LINK). Ustaliliśmy także wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 – będzie ona wynosić 100 zł od rodziny, z możliwością wpłaty w dwóch częściach – do końca stycznia 2023 i do końca maja 2023.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia Pani dyrektor, poznaliśmy propozycję kalendarza szkolnego oraz zostaliśmy poinformowani o zmianach w statucie szkoły i programie wychowawczo-profilaktycznym. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.

W trakcie dalszej dyskusji poruszono wiele ważnych tematów. W związku z niemożnością zaoferowania uczniom bezpłatnych zajęć dodatkowych podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu dostępu firm zewnętrznych, oferujących zajęcia płatne. Zwracamy się także z ogromną prośbą do Państwa o wsparcie w organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci. Państwa wiedza i doświadczenie mogą zapewnić niesamowite wrażenia dla uczniów. Już pojawiła się propozycja m.in. zajęć florystycznych czy ogrodniczych. Osoby zainteresowane poprowadzeniem innych zajęć dodatkowych prosimy o kontakt z Radą Rodziców.

Tematem dyskusji była także propozycja nowej Siódemkowej imprezy – pikniku naukowego, odbywającego się wiosną. W trakcie takiego spotkania chętne osoby z grona społeczności Siódemki (np. uczniowie i ich rodziny) prezentowałyby interesujące zagadnienia w
formie krótkich prezentacji, wykładów, warsztatów. Będziemy pracować nad przekuciem tego pomysłu w rzeczywistość. Czekamy na Państwa wstępne zgłoszenia, liczymy, że znajdą się wśród nas pasjonaci, którzy podzielą się swoimi zainteresowaniami.

Z poważaniem,

Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców