Spotkania Seniorów – kwiecień 2024

Spotkania Seniorów, to już nasza comiesięczna tradycja. Dobrze się dzieje, gdy młodzież znajduje czas dla starszych i doświadczonych ludzi i od nich uczy się mądrości. Można powiedzieć, szkoła życia, gdzie za obsługę przy stołach otrzymujemy dar mądrości życiowej.
Cieszymy się z obecności Seniorów i obecności młodzieży.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Jolanta Podgórna