XX Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Szkół Podstawowych Miasta Poznania

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
  • Adresat: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
  • Cele: propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, rozbudzanie świadomości ortograficznej.
  • Czas zgłoszeń: 25 marca 2024 r.
  • Termin konkursu: – 2 etapy:
    • etap szkolny: – 18.03.2024r. (przeprowadzają koordynatorzy konkursu szkolnego)
    • etap międzyszkolny – 11 kwietnia 2024r.
  • Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak – Jankowska, Agnieszka Sobańska

Regulamin