Szkolny Konkurs Ortograficzny O Tytuł „Mistrza Ortografii”

  • Adresat: uczniowie klas IV-VIII SP nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
  • Czas zgłoszeń: do 4.03. (zgłoszenia zbierają nauczyciele poloniści)
  • Termin konkursu: 18.03.2024r.
    Koordynatorzy szkolni: Emilia Kusak–Jankowska, Agnieszka Sobańska
  • Cele:
    • Propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
    • Rozbudzanie świadomości ortograficznej.

OPIS, ZASADY I ZAKRES WIEDZY