Informacja po spotkaniu Rady Rodziców – wrzesień 2021

Szanowni Państwo.

W dniu 10 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 28 z 33 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców (zobacz). Ponadto Rada Rodziców zatwierdziła kalendarz szkolny oraz program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 oraz ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 100 zł (wysokość składki ustalana jest zawsze na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym).

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, Rada Rodziców poda informacje na temat ewentualnej organizacji corocznego Kiermaszu Świątecznego w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Trójki w Państwa klasie.

Z poważaniem
Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców