Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Aleksandra Regdos kl. 4c
email: aleksandra@regdos.pl

Prezydium Rady Rodziców:
1. Justyna Zwolińska kl. 1c (reprezentant klas 1)
2. Wojciech Bohdanowicz kl. 2d (reprezentant klas 2)
3. Marta Groszak kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Maria Szafrańska kl. 4a (reprezentant klas 4)
5. Marta Łaszcz kl. 5d (reprezentant klas 5)
6. Przemysław Jahns kl. 6b (reprezentant klas 6)
7. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 7d (reprezentant klas 7)
8. Magdalena Figlewska kl. 8a (reprezentant klas 8).

Komisja Skrutacyjna Rady Rodziców:
1. Magdalena Szłapka kl. 7c
2. Katarzyna Lesińska kl. 7e

Przedstawiciel Rady Rodziców do spraw Świetlicy:
Piotr Jęczkowski kl. 2c