Certyfikat ,,Nawigacja w każdą pogodę’’

Certyfikat „Nawigacja w każdą pogodę”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie wybranych klas VI-VIII pod kierunkiem swoich wychowawców wzięli udział w projekcie ,,Nawigacja w każdą pogodę’’ opracowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Głównym celem programu była poprawa kondycji psychicznej uczniów oraz zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia.
Projekt rozpoczynała autodiagnoza środowiska szkolnego, a następnie przeprowadzenie cyklu zajęć na podstawie jej wyników. Uczniowie poznali 9 wskazówek radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i trudnych. Projekt został zakończony wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych i otrzymaniem przez szkołę certyfikatu.

Bardzo dziękuję uczniom, wychowawcom oraz rodzicom za udział w projekcie.

Klaudia Janczarczyk
szkolny koordynator projektu