Uczymy się podejmować ważne decyzje

Warsztaty na temat decyzyjności

W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat decyzyjności. Zajęcia były skierowane do uczniów klas III-VIII. Zorganizowali i przeprowadzili je bibliotekarze we współpracy z wychowawcami.

Uczestnicy warsztatów poznali różne techniki i narzędzia, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji. Następnie mieli okazję przetestować jedną z metod.

Czytaj więcej…