Uczymy się podejmować ważne decyzje

W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat decyzyjności. Zajęcia były skierowane do uczniów klas III-VIII. Zorganizowali i przeprowadzili je bibliotekarze we współpracy z wychowawcami.

Uczestnicy warsztatów poznali różne techniki i narzędzia, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji. Następnie mieli okazję przetestować jedną z metod. Uczniowie musieli dokładnie przemyśleć wszystkie możliwe rozwiązania podanego problemu, by podjąć świadomą i mądrą decyzję.

Warsztaty na temat decyzyjności okazały się bardzo wartościowym doświadczeniem dla uczniów Siódemki. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach pomoże im w przyszłości w dokonywaniu świadomych i trafnych wyborów.

Nauczyciele bibliotekarze:
Izabela Jarosz, Emilia Kusak – Jankowska, Kamil Klinowski

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu