Wizyta praktykantek z Turcji

W grudniu naszą szkołę odwiedziły studentki filologii angielskiej z Turcji, które w ramach wymiany studenckiej „Erasmus”, przez pół roku studiowały na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sena i Burcu (czyt. ‘Burżu’) realizowały w Siódemce pierwszy etap praktyk nauczycielskich, który polega na zapoznaniu się z organizacją pracy szkoły i obserwacją zajęć na każdym poziomie edukacyjnym. Mamy nadzieję, że w przyszłości studentki wykorzystają ‘dobre praktyki’ z Siódemki w pracy dydaktycznej w swoim kraju.

Praktykantki z Turcji w SiódemceJesteśmy bardzo wdzięczni Wydziałowi Anglistyki w Poznaniu, z którym współpracujemy od kilku lat w ramach promowania dwujęzyczności, za zaufanie i powierzenie nam zadania realizacji praktyk dla studentów z zagranicy.

Opiekun praktykantów: Magdalena Jastrzębska