Regulamin wycieczek

Regulaminbus
organizacji wycieczek szkolnych i innych imprez
krajoznawczo-turystycznych
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 7
im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.

 

Zapoznaj się z regulaminem wycieczek.

 

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu