Procedury post. w sytuacji realizacji celów i zadań przez podmioty zewnętrzne

Procedury postępowania w sytuacji umożliwienia realizacji celów i zadań na terenie szkoły podmiotowi zewnętrznemu.

CZYTAJ

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu