Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Każdy ma jakiś talent”

Plakat informacyjny
  • Organizator: Świetlica w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
  • Adresat: Wychowankowie Świetlicy kl. 1-3+
  • Cele: Przygotowanie pracy plastycznej, która obrazuje własne mocne strony lub hobby koleżanki / kolegi oraz pokazanie, że oddawanie się pasji czyni nas szczęśliwymi.
  • Czas zgłoszenia: 16.05.24 (gotowe prace wraz z oświadczeniami zbierają Wychowawcy Szkolnej Świetlicy)
  • Opiekun szkolny: Magdalena Maurer