Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Policję

7 listopada br. gościliśmy w nasze szkole funkcjonariuszy Zespołu Profilaktyki Społecznej Poznań Grunwald, którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami klas 6, 7 i 8.

Zajęcia miały na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym.
Tematem spotkania było poinformowanie oraz uwrażliwienie dzieci na zjawisko przemocy, oraz zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich za popełnione przez nich czyny. W trakcie spotkania wyjaśnione zostało również pojęcie demoralizacji oraz naświetlono uczniom, jakie konsekwencje mogą ich czekać, gdy będą inicjatorami hejtu.

Marta Stołowska