Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 • Organizator: Towarzystwo Upowszechnia Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu,
 • Plakat informacyjny

  Adresat: uczniowie klas 2-8 szkół podstawowych

 • Cele: Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z matematyki zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
 • Termin: 21 marca 2024 godz.9:00
 • Opłata: 16 zł
 • Zapisy:
  • w klasach 2-3 u wychowawców
  • w klasach 4-8 u nauczycieli uczących matematyki
 • koordynator szkolny: Ewa Jarzina
Zobacz zadania przygotowujące
(link prowadzi do strony organizatora)

REGULAMIN  *  ZGODA