Spotkanie Seniorów – Wieczornica Patriotyczna

14 listopada spotkała się młodość z dojrzałością i miała sobie wiele do powiedzenia. Tym razem powstał nowy zespół złożony z uczniów klas siódmych, który świetnie się sprawdził. Seniorzy nie zawiedli. Pogoda nie przeszkodziła. I tak powstała uroczysta wieczornica z pieśniami patriotycznymi i tradycyjnym rogalem. Radość Seniorów jest naszą najlepszą nagrodą.
Już dziś ZAPRASZAMY SENIORÓW NA KOLEJNE SPOTKANIE 5 GRUDNIA.
A rodziców i młodzież prosimy o przypomnienie.

Jolanta Podgórna